06. oktober 2018

Nyt udspil er godt grundlag for mere sammenhængende indsats

Nyt udspil fra regeringen skal sikre en mere helhedsorienteret indsats for særligt udsatte borgere. Udspillet glæder KL’s næstformand Martin Damm, da kommunerne længe har efterspurgt rammer, der arbejder for sammenhæng i borgernes forløb.

"Den her gruppe borgere har brug for enkle og sammenhængende forløb, så de ikke farer vild i forvaltningerne. Det kræver, at de rigtige rammer er på plads, så lovgivning og silotænkning ikke spænder ben for den rigtige indsats på det rigtige tidspunkt. Jeg er derfor glad for, at det nu ser ud til, at der virkelig tages fat om roden af problemerne."

Sådan siger KL's næstformand Martin Damm om regeringens andet spor i Sammenhængsreformen; "Sammen med borgeren – en helhedsorienteret indsats," som blev præsenteret lørdag.

Én indgang

Med udspillet vil regeringen gennem en række konkrete initiativer bidrage til, at borgere med komplekse problemstillinger, som kræver hjælp fra flere forvaltninger, i højere grad møder én indgang til det offentlige.

Det skal blandt andet ske ved indførelse af en ny hovedlov, som skal samle indsatser fra forskellige lovgivninger og sektorområder i én samlet lov. Hovedloven skal blandt andet give borgeren mulighed for en samlet tværfaglig udredning, som borgeren og kommunen på den baggrund kan sammensætte én samlet plan ud fra. 

Svært at skabe sammemhæng

”Når den enlige, langtidsledige mor til to, som måske også lider af angst eller depression, i dag møder kommunen, bliver hun mødt af et system, hvor lovgivningerne på tværs af børneområdet, socialområdet, sundhedsområdet og beskæftigelsesområdet bare ikke passer sammen. Derfor har det ofte været op til sagsbehandleren i kommunen at samle et puslespil af brikker, som ikke går i hak. Og det gør det altså yderst vanskeligt at skabe sammenhæng i indsatsen for borgeren. Derfor er jeg også glad for, at regeringen nu tager ansvaret på sig og giver de rammer, som skal til, hvis vi skal løfte indsatsen for den her gruppe borgere," siger Martin Damm. 

Regeringen vil afsætte 120 millioner i perioden 2019-2022 til implementering af reformen.