10. oktober 2018

Nyt projekt skal oversætte verdensmålene

Et nyt tværpolitisk projekt med deltagelse af KL, skal oversætte det globale til det lokale, så verdensmålene kan gøre en forskel i Danmark.

Hvordan går det egentlig med at nå verdensmålene i Danmark – og hvordan kan beslutningstagere sikre, at målene faktisk bliver et grundlag for at skabe bæredygtig forandring?

Det skal et nyt projekt kortlægge på initiativ af 2030-panelet til at understøtte 2030-netværket.

Projektet skal konkret munde ud i en baseline, som er en kortlægning af, hvor langt Danmark er med at nå verdensmålene, og som kan vise udviklingen inden for det enkelte delmål. De første resultater præsenteres på Multistakeholder Forum på Christiansborg d. 10. oktober 2018. 

Har manglet en baseline

I første omgang udvikles en baseline for verdensmål 11 om bæredygtige byer og lokalsamfund, men arbejdet skal på sigt foldes ud til andre verdensmål og andre lande. 

"I Danmark er vi i den absolutte top på størstedelen af målene, hvilket gør det svært at måle fremskridt mod andre. Kommunerne har manglet en baseline, som er til at forholde sig til, og som gør, at der kan arbejdes konkret med verdensmålene i kommunerne. Nu kan kommunerne tjekke og sammenligne med andre, som ligger på samme niveau. Det er et stort fremskridt i arbejdet med verdensmål," siger direktør i KL Laila Kildesgaard.   

Projektet er blevet til i bredt samarbejde, som bygger bro mellem en lang række virksomheder, institutioner og organisationer foruden 2030-panelet, Rambøll Fonden og Realdania til at understøtte 2030-netværket. Udviklingsarbejdet faciliteres af Dansk Arkitektur Center og Rambøll i samarbejde med Kommunernes Landsforening og Danmarks Statistik.