13. oktober 2018

Nye frikommuneforsøg sættes i søen

KL’s formand Jacob Bundsgaard glæder sig over, at der med en ny runde frikommuneforsøg sættes fokus på lovbarrierer for sammenhæng på tværs.

Økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille sætter nu en ny runde frikommuneforsøg i gang, og alle kommuner har mulighed for at foreslå forsøg. Frikommuneforsøg III lægger op til at fokusere på sammenhæng i opgaveløsningen inden for disse områder:

  • Sammenhængende indsatser (beskæftigelse, social, sundhed, uddannelse)
  • Udsatte børns vej gennem livet fra daginstitution til uddannelse
  • Overgang fra folkeskole til ungdomsuddannelse / beskæftigelse
  • Det nære og sammenhængende sundhedsvæsen – overgange mellem kommunale og regionale sundheds- og plejetilbud
  • Tværgående effektivisering af opgaveløsningen
  • Administrative effektiviseringer

Med frikommuneforsøg kan udvalgte kommuner blive fritaget fra eller få ændret statslige regler, så de kan afprøve nye og mere effektive måder at løse deres opgaver på. Siden 2012 har 53 kommuner arbejdet med forskellige forsøg – lige fra forsøg med mere helhedsorienterede indsatser for borgere, der har flere kontakter til kommunen, til forsøg med mikrolån til ledige, så de kan starte egen virksomhed.

”Lovgivningen er sektoropdelt, og manglende sammenhæng på tværs af sektorområderne er en barriere for, at vi i kommunerne kan løse opgaverne på bedste vis – og til størst mulig gavn for borgerne. Frikommuneforsøgene er en mulighed for at afprøve andre måder at løse opgaven på - friholdt fra proceskrav i sektorlovgivningerne – og vi har rigtig gode erfaringer fra tidligere forsøg. Jeg er derfor glad for, at der nu søsættes endnu en runde,” siger KL’s formand Jacob Bundsgaard.

Om Frikommune III

  • For at blive godkendt som frikommuneforsøg skal forsøget have et befolkningsgrundlag på mindst 60.000 borgere. Mange kommuner vil derfor skulle samarbejde om forsøg.
  • Der bliver to ansøgningsrunder. Fristen er henholdsvis den 1. april 2019 og den 1. oktober 2019.
  • I de to tidligere frikommuneforsøg har kommunerne først skullet søge enkeltvis eller i netværk om at få status af frikommune. Derefter har de udvalgte frikommuner kunnet søge om at gennemføre konkrete forsøg. Med den nye organisering fra 2019 kan alle kommuner søge direkte om at udføre frikommuneforsøg.