22. oktober 2018

Ny webportal til voksne, der har været udsat for seksuelle overgreb i barndommen

Landets tre Centre for Seksuelt Misbrugte har udviklet en ny webportal, hvor seksuelt misbrugte, deres pårørende og fagpersoner kan få viden om senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen.

De tre Centre for Seksuelt Misbrugte (CSM), som tilbyder gratis specialiserede behandling og rådgivning til voksne, der har været udsat for seksuelle overgreb i barndommen, er gået sammen om at udvikle en webportal. Hensigten med portalen er at formidle viden om senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen samt at præsentere de tre CSM centres tilbud for senfølgeramte, deres pårørende og for fagpersoner, der i deres virke møder målgruppen.

Målet med den nye webportal er at nå ud til senfølgeramte, der ikke har kendskab til CSM centrenes tilbud samt at tilbyde mere viden om emnet til nuværende brugere samt til pårørende til senfølgeramte. En central målgruppe for portalen er desuden fagpersoner. Det er bl.a. kommunale medarbejdere, der møder senfølgeramte i fx jobcentre, socialpsykiatriske tilbud m.m. ligesom medarbejdere i den regionale psykiatri og privatpraktiserende læger også er centrale målgrupper for portalen.

Se portalen og læs mere om senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen samt om de tre Centre for Seksuelt Misbrugtes behandlings- og rådgivningstilbud her: www.csm-danmark.dk

 

FAKTA: Centre for Seksuelt Misbrugte (CSM) er landsdækkende gratis behandlings- og rådgivningstilbud til voksne med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen. CSM Centrene er finansieret af satspuljemidler under Socialministeriet og er forpligtet til at sikre en sammenhængende og helhedsorienteret indsats over for voksne med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen. De tre CSM-centre er placeret i København, Odense og Aarhus.