17. oktober 2018

Når data skaber velfærd

På KL's datakonference 2018 kan du høre om, hvordan data kan skabe bedre velfærd. Du kan bl.a. møde økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille, formand for KL's børne og undervisningsudvalg Thomas Gyldal Petersen samt journalist og dataetisk rådgiver Pernille Tranberg.

Kan data skabe bedre sammenhængende indsatser for udsatte børn og unge? Kan data bane vejen for bedre sundhed? Kan data understøtte en bedre folkeskole? Det korte svar er ja!

Med konferencen ”Når data skaber velfærd” d. 12. december sætter KL fokus på, hvordan kommunerne kan anvende data til mere velfærd for pengene. På konferencen får du inputs til, hvordan din kommune kan anvende dataunderstøttet styring og ledelse til gavn for både kvaliteten af indsatserne, økonomien i kommunekassen og effekterne på lang sigt. Du kan bl.a. møde:

  • Simon Emil Ammitzbøl-Bille (LA), økonomi- og indenrigsminister
  • Thomas Gyldal Petersen (S), formand for KL's Børne og Undervisningsudvalg
  • Claus Hjortdal, formand for Skolelederforeningen
  • Pernille Tranberg, journalist og dataetisk rådgiver
  • Brit Winthereik, professor IT-universitetet i København

Vi fokuserer på de data og muligheder, der allerede er tilgængelige for kommuner. De ideer, som du og dine kolleger får på dagen, kræver som udgangspunkt ikke investering i nye systemer eller programmer - men at I investerer ledelsesfokus og medarbejdertid i at udnytte data.

Du kan fx høre om, hvad dataforordningen betyder for dig, hvordan politikerne kan klædes på via data, hvad FS III kan, smart cities, og hvordan data kan skabe sammenhængende indsatser for udsatte børn og unge.

Læs mere og tilmeld dig her.