30. oktober 2018

Lov om webtilgængelighed er trådt I kraft

Lov om webtilgængelighed er trådt I kraft d. 23. september 2018. Loven har tilføjet nogle nye elementer. KL afholder arrangementer med fokus på tilgængelighed.

Skal sikre at borgere kan benytte websteder og apps

Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer er trådt i kraft d. 23. september 2018. Baggrunden for loven er det såkaldte webdirektiv, Europarlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/2102 af 26. oktober 2016 – om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer.

Webtilgængelighed handler om de principper og teknikker, man skal følge, når man udvikler websteder, apps og andre tekniske løsninger, så de kan bruges af alle, herunder borgere med handicap.

Hvad er nyt? 

I forhold til den hidtidige aftale om webtilgængelighed er der nye elementer i lovgivningen. De væsentligste nye elementer er følgende:

  • offentlige organer er omfattet
  • mobilapplikationer skal være tilgængelige
  • WCAG 2.0 er opdateret til WCAG 2.1
  • der skal være en tilgængelighedserklæring på den offentlige myndigheds websted, hvor borgere kan rapportere om utilgængeligt indhold
  • Digitaliseringsstyrelsen monitorerer og fører tilsyn med tilgængeligheden af offentlige websteder og apps.

Ovenstående information er taget fra Digitaliseringsstyrelsens hjemmeside. 

Yderligere informationer kan findes på Digitaliseringsstyrelsen hjemmeside her.

I KL-regi er der flere netværk for kommunikationsmedarbejdere i kommunerne, hvor tilgængelighed også er på dagsordenen.

Læs mere om netværk med fokus på tilgængelighed her.