01. oktober 2018

Kommunalt blockchainforsøg går ind i næste fase

Det skorter ikke på hverken lovprisninger af, eller advarsler imod, at det offentlige tager blockchain-teknologien til sig. Faktum er, at meget få ved, hvad teknologien egentlig er og kan, og da slet ikke i en kommunale sammenhæng. Derfor besluttede KL og KOMBIT sig i sommer for at gennemføre et pilotforsøg, som skal gøre os klogere på, hvad teknologien vil kunne give af værdi, og hvad det i givet fald forudsætter.

Formålet med workshoppen

For at få eksperter med ind i arbejdet har vi indgået aftale med Nordic Blockchain Association (NBA) om at udvikle en prototype, der skal bruges som showcase og danne basis for at opsamle de første kommunale erfaringer om teknologien, juraen, økonomien, it-arkitekturen, kompetencerne og ikke mindst de mulige realistiske perspektiver ved blockchain.

Startskuddet gik den 7. september, hvor ca. 25 deltagere fra 12 kommuner, KL og KOMBIT samt proceskonsulenter og programmører fra NBA var samlet til en workshop i KOMBIT.

Efter introduktion til teknologiens muligheder og god inspiration fra hollandske erfaringer blev vi efterfølgende opdelt i grupper, som skulle komme med forslag til relevante cases. I løbet af eftermiddagen blev en længere bruttoliste kogt ned til fire potentielle områder, hvor blockchain vurderedes at kunne bidrage til øget effektivitet og/eller bedre service i kommunerne.

Case: Aftaleindgåelser på det socialpædagogiske område

KL og KOMBIT dykkede efterfølgende sammen med NBA nærmere ned i forslagenes relevans og er landet på at arbejde videre med en case om aftaleindgåelser inden for det socialpædagogiske område, med Høje-Taastrup kommune som samarbejdspartner.

Det interessante ved casen er, at der i dag er en udfordring med at få et fælles og pålideligt overblik over, hvilke aftaler der er indgået, og det kan være administrativt tungt at skaffe dokumentation for de enkelte poster på en given faktura. Med blockchain er tanken at skabe et fælles informationspunkt, hvor ingen er i tvivl om, hvilken aftale der er den gældende, og hvilke ydelser, den dækker over.

Næste skridt

Næste skridt er sammen med forretningskyndige i kommunen at kortlægge relevant proces, aktørfelt, systemlandskab og data, som skal indgå i det afgrænsede pilotforsøg. Målet er at have en prototype og erfaringsopsamling klar inden jul, og læringspunkterne skal naturligvis deles med samtlige kommuner.