24. oktober 2018

KL's høringssvar vedr. lov om ændring af lov om miljøbeskyttelses (obligatorisk digital kommunikation om rottebekæmpelse og autorisation)