24. oktober 2018

KL's høringssvar vedr. lov om ændring af lov om midlertidig regulering af boligforhold (kontrol og sanktion vedr. bopælspligt)

KL imødeser ændringen positivt, men det bemærkes at kommunernes muligheder for at sikre overholdelse af reglerne kan styrkes yderligere.

KL har afgivet høringssvar vedr. ændring af lov om midlertidig regulering af boligforhold. Lovforslaget har til formål at styrke kommunernes mulighed for at sikre overholdelsen af reglerne om bopælspligt. KL har tidligere været i dialog med Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen om disse muligheder, og imødeser derfor ændringen positivt.

Det bemærkes, at kommunernes muligheder kan styrkes yderligere, idet der bl.a. fortsat efterspørges mulighed for at kunne stille krav om, at ejer og lejer udreder benyttelsen af boligen i form af dokumentation, fx huslejekontrakter.

Ligeledes vil det give flere muligheder, hvis bestemmelserne bliver gældende for alle boliger, som opføres eller konverteres til bolig, allerede ved etablering eller færdiggørelse, og ikke først når ibrugtagning dokumenteres ved folkeregistertilmelding.

Læs hele KL's høringssvar i PDF nedenfor.

YDERLIGERE MATERIALE

  • PDF

    KLs høringssvar vedr. forslag til lov om ændring af lov om midlertidig regulering af boligforholdene