01. oktober 2018

KL's Handicap- og Psykiatrikonference d. 28. november 2018 - Få ledige stande tilbage

Vi oplever igen i år en stor interesse for at have en stand med på KL's Handicap- og Psykiatrikonference og kan snart melde udsolgt. Derfor opfordrer vi til at booke en stand snarest, hvis I ønsker at deltage.

Mulighed for at deltage med en stand

På KL's Handicap- og Psykiatrikonference 2018, har organisationer og virksomheder, som ønsker at præsentere deres produkter, service eller projekter for konferencens deltagere, mulighed for at booke en stand.

Vi oplever igen i år en stor interesse for at have en stand med på KL's Handicap- og Psykiatrikonference og kan snart melde udsolgt. Derfor opfordrer vi til at booke en stand snarest, hvis I ønsker at deltage.

Teamet for konferencen er i år "Flere, mere, bedre?"

Stadig flere mennesker rammes af psykiske eller kognitive vanskeligheder. Det udfordrer først og fremmest den enkelte, der lever med vanskelighederne i hverdagen. Men også for samfundet som helhed udgør den kraftige vækst i antallet af mennesker, som har behov for hjælp som følge af psykiske eller kognitive vanskeligheder, en udfordring, som vi er nødt til at forholde os til nu og her. Men hvordan gør vi det som kommuner, når vi skal hjælpe stadig flere borgere? Det spørgsmål sætter vi i centrum på årets konference.

I 2017 var der stor tilslutning til konferencen med over 800 deltagere, og vi forventer også stor interesse denne gang.

Læs mere, se program samt deltagerliste og book din stand her.