01. oktober 2018

KL's Handicap- og Psykiatrikonference 28. november 2018 - Stadig ledige pladser

KL's Handicap- og Psykiatrikonference 2018 afholdes denne gang onsdag den 28.november på Radisson Blu Hotel Aarhus. Vi oplever igen i år en stor interesse for at deltage på KL's Handicap- og Psykiatrikonference – Ønsker du at deltage, så husk at tilmelde dig.

Tilmeld dig nu
Læs mere, se program, deltagerliste og tilmeld dig hér: https://tilmeld.kl.dk/hpkonference2018

Teamet for konferencen er i år "Flere, mere, bedre?"
Stadig flere mennesker rammes af psykiske eller kognitive vanskeligheder. Det udfordrer først og fremmest den enkelte, der lever med vanskelighederne i hverdagen. Men også for samfundet som helhed udgør den kraftige vækst i antallet af mennesker, som har behov for hjælp som følge af psykiske eller kognitive vanskeligheder, en udfordring, som vi er nødt til at forholde os til nu og her. Men hvordan gør vi det som kommuner, når vi skal hjælpe stadig flere borgere? Det spørgsmål sætter vi i centrum på årets konference.