05. oktober 2018

KL's bemærkninger til høring om forslag til lov om ændring af lov om social service, lov om voksenansvar for anbragte børn og unge og lov om socialtilsyn

Børne- og socialministeriet har den 4. september 2018 bedt KL om eventuelle bemærkninger til udkast til forslag til lov om ændring af lov om social service, lov om voksenansvar for anbragte børn og unge og lov om socialtilsyn mv.

Høringssvaret skal være Børne- og socialministeriet i hænde den 2. oktober 2018.

YDERLIGERE MATERIALE

  • PDF

    KL's bemærkninger til forslag til lov om ændring af lov om social servic...