05. oktober 2018

KL's bemærkninger til forslag til lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet

Justitsministeriet har den 3. september 2018 bedt KL om eventuelle bemærkninger til udkast til forslag til lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet. Høringssvaret skal være Justitsministeriet i hænde den 1. oktober 2018.

Høringssvaret skal være Justitsministeriet i hænde den 1. oktober 2018.

YDERLIGERE MATERIALE

  • PDF

    KL's bemærkninger til forslag til lov om bekæmpelse af ungdomskriminalit...