26. oktober 2018

KL: Kommunerne skal inddrages mere i EU’s udbudspolitik

Det Europæiske Regionsudvalg har udarbejdet et udkast til en udtalelse om fornyelsen af det indre marked, som omfatter EU's udbudspolitik. KL støtter op om udtalelsen, men ønsker et større fokus på de lokale og regionale myndigheders rolle.

"Det indre markeds politikker påvirker i høj grad kommunernes arbejde, og især den offentlige udbudspolitik fylder meget for alle kommuner i hverdagen. Det er derfor vigtigt, at EU's regler på området er tilstrækkeligt fleksible og giver mulighed for at tilrettelægge hensigtsmæssige udbudsprocesser på lokalt plan". Sådan siger Anders Laugesen, kommunalbestyrelsesmedlem i Skanderborg Kommune og medlem af KL's internationale udvalg.

Anders Laugesen understreger desuden vigtigheden af, at kommunerne inddrages i udformningen af EU's politik om det offentlige udbud: "Kommunerne spiller en meget væsentlig rolle ved det offentliges indkøb af varer og tjenesteydelser. Derfor skal det lokale niveaus synspunkter også inddrages i forhold til, hvordan reglerne strikkes sammen og implementeres".

KL fik gennem flere ændringsforslag til Regionsudvalgets udtalelse understreget de regionale og lokale myndigheders rolle i forhold til den offentliges udbudspolitik. "Kommunerne bør anses som centrale aktører med et stort ansvar, når det gælder indkøbs- og udbudsområdet" siger Anders Laugesen afslutningsvist.

KL arbejder i EU for at sikre gode forhold og vilkår for danske kommuner og er med til at præge EU's politik til fordel for kommunernes interesse. KL prioriterer derfor politikområder, herunder det offentlige udbud, hvor kommunerne er med til at spille en nøglerolle i forhold til implementering og gennemførelse. KL følger det videre forløb på udbudsområdet med kommunernes interesse for øje.