10. oktober 2018

Indspark:
Jobcenterchef Flemming Sommer om Furesøs vej til økonomisk råderum

Hvad er det mest succesfulde projekt, I har sat i søen i forhold til at omstille og udvikle?

Tirsdagsrekrutteringer!

Jobcenter Furesø indledte 2018 med et nyt koncept, der skulle sikre arbejdskraft til Furesøs virksomheder og job til ledige borgere.

Med en ledighed på 2,5 pct. i Furesø, kan det være dyrt og svært for virksomhederne at finde nye medarbejdere. Og vi er altid interesseret i at gøre mere for, at vores ledige borgere i kommunen finder et job, der passer lige til dem.

Tirsdagsrekrutteringerne giver virksomhederne mulighed for at afholde informationsmøder hos Jobcenter Furesø over for en gruppe af borgere, som jobcentret har udvalgt. Efter infomødet gennemfører virksomhederne jobinterview med de borgere, de mener, passer lige til dem.

Det er lykkedes at afholde rekrutteringstirsdag hver uge i 2018. Mellem 1-5 virksomheder har ugentligt deltaget og efterspurgt nye medarbejdere.

Hvilke faglige og økonomiske gevinster har det medført?

Indtil videre har mere end 75 virksomheder deltaget, og vi forventer, at ca. 250 furesøborgere har fundet direkte vej ind på arbejdsmarkedet inden udgangen af 2018. Udover det glædelige ved at ledige er blevet selvforsørgende, og virksomheder i kommunen har fundet ansatte, kan vi se, at det har givet Furesø en økonomisk gevinst i omegnen af 5 mio. kr.

Råderummet skal naturligvis ses i det lys, at en del af de 250 borgere givetvis ville være kommet i job uden vores rekrutteringsindsats.

Det, at Jobcenter Furesøs medarbejdere har deltaget i tirsdagsrekrutteringerne, har også givet jobcenterkonsulenterne værdifuld viden om, hvordan den enkelte borger reagerer unde et jobinterview med en virksomhed og blive bedre til at matche den ledige med en rigtig virksomhed. Det øger også læringen i Jobcentret, at man til tider får præsenteret kandidater, hvor der ikke umiddelbart er et 100 pct. match.   

Hvad har været den største succes?

At så mange virksomheder har bakket op, og at så mange af vores borgere er blevet selvforsørgende. Tilbagemeldingerne fra mange virksomheder har været positive, og de mener, det er en effektiv og enkelt måde at rekruttere på.

De borgere, der er udvalgt til tirsdagsrekrutteringerne har fået mere træning i at gennemføre et jobinterview og er efterfølgende blevet sparret med en af konsulenterne fra jobcentret for at blive bedre rustet til deres næste jobsamtale.     

Hvad har været den største udfordring?

Et tidspres for medarbejderne i Jobcentret. Tirsdagsrekrutteringerne betyder, at der hver uge skal foretages en screening af potentielle kandidater til den kommende uges rekruttering. Dette kan give et tidspres i forhold til at finde de rigtige kandidater til virksomheden, herunder at kunne indkalde kandidater i god tid til interview/forscreening. Alligevel lykkedes det altid.  

Hvad har overrasket dig mest?

At opbakningen til tirsdagsrekrutteringen har været så stor blandt virksomhederne, og at møderne i overvejende har ført til direkte ansættelse af Furesøborgere.

Hvis Jobcenter Furesø ikke lykkedes med at finde det rigtige match i forhold til stillingen, tilbydes virksomheden at få jobbet slået op gennem jobcentrets samarbejdspartner, Hovedstadens Rekrutteringsservice.  Indtil nu har Jobcenter Furesø ikke gjort brug af denne service, fordi det er lykkedes at finde egnede kandidater til virksomhederne. 

Hvad er de vigtigste greb, I har taget for at få processen til at lykkedes?

Et godt forarbejde fra Jobcentrets side forud for alle tirsdagsrekrutteringer.

En forudsætning for at virksomhederne ønsker at deltage er, at de ledige kandidater, der deltager i møderne, matcher den konkrete stilling, de har ledig.

Så jobcentret gør meget ud af at interviewe de ledige borgere – og potentielle kandidater – så man stiller med et kvalificeret ansøgerfelt, der matcher virksomhedernes behov.

Virksomhederne har selv stor glæde af kun at forholde sig til de udvalget kandidater i forbindelse med den endelige beslutning om ny medarbejder. De skal ikke sætte tid og penge af til at forholde sig til hundredvis af ansøgere, der skal udvælges og sendes afslag til.        

Hvad er dine bedste råd til andre kommuner, som har lyst til at give sig i kast med lignende projekter?

Man skal lave det setup, der virker i sin egen kommune og egen organisation. Man skal fx finde de løsninger, der passer bedst i forhold til medarbejdere, lokaliteter og for virksomhederne. Det er væsentligt, at man sikrer sig et fleksibelt forløb, som virksomhederne føler sig trygge ved.   

Hvor ser du de største potentialer med hensyn til omstilling og udvikling fremadrettet?

Tirsdagsrekruttering har kun kørt i 2018 og flere og flere virksomheder melder sig til det. Men det er alligevel en vigtig opgave at blive ved med at fortælle virksomhederne i Furesø om denne fleksible, nemme og hurtige rekrutteringsproces, og at jobcentrets service kan bruges på alle faggrupper, lige fra den ufaglærte til den højt uddannede Furesøborger.