15. oktober 2018

Gode takter i fremtidens hav- og fiskerifond i EU

KL er positivt stemt over for forslaget til fremtidens hav- og fiskeripolitik, men ser gerne, at fonden også fremadrettet skal kunne give støtte til gennemførelse af projekter, som forbedrer opvækstmulighederne for fiskeyngel i vandløb.

"EU-Kommissionen har præsenteret et spændende udspil for fremtidens hav og fiskeripolitik, som vil fremme bæredygtige investeringer i fiskeriet og bidrage til vækst i den blå økonomi".

Sådan siger Kirstine Bille, medlem i KL's Internationale Udvalg og kommunalbestyrelsesmedlem i Syddjurs Kommune, i forbindelse med behandlingen af EU-Kommissionens forslag til fremtiden for den Europæiske Hav- og Fiskerifond for perioden efter 2020 i Det Europæiske Regionsudvalg.

Den Europæiske Hav- og Fiskerifond er en del af EU's fem struktur- og investeringsfonde. Dens formål er at fremme bæredygtigt fiskeri og hjælpe kystsamfundene med at få en mere forskelligartet økonomi.

EU-Kommissionen har foreslået, at den nuværende fiskeripolitik også bliver videreført i EU's næste budget for 2021-27. Fiskeripolitikken skal bidrage til at fremme bæredygtigt fiskeri for at bevare havets biologiske ressourcer. Desuden skal fonden skabe mere vækst i den blå økonomi og kystsamfundene.

KL arbejder for, at den støtte, som fiskerifonden fremadrettet skal tilbyde, også skal kunne omfatte projekter, som giver støtte til gennemførelse af projekter, der forbedrer opvækstmulighederne for fiskeyngel i åer og andre vandløb. Det vil desuden bidrage til forbedret vandkvalitet.

Ifølge Kirstine Bille er det vigtigt, at fiskerifonden fremadrettet yder en målrettet støtte inden for de indsatsområder, hvor det har størst positiv indvirkning på fiskeriet og lokalsamfundene.

"Fonden skal investere i at sikre sunde fiskebestande, hvorfor der også bør gives støtte til projekter, som forbedrer opvækstmuligheder for fiskeyngel i vandløb. Netop derfor har vi i KL fremsat et ændringsforslag til Regionsudvalgets udtalelse om, at det også skal være muligt i den kommende periode at give støtte til denne type projekter. Det glæder mig, at mine europæiske kollegaer i Det Europæiske Regionsudvalg er enig med os i dette" siger Kirstine Bille.

KL vil fortsat følge sagen tæt og arbejde for at sikre gode vilkår for at udvikle den blå økonomi og sikre en grøn omstilling baseret på sammentænkning af miljømæssig bæredygtighed med vækst og beskæftigelse i kystsamfundene.