11. oktober 2018

Gode bud til at styrke stofmisbrugsbehandlingen

Nye forslag fra regeringen til at styrke behandlingen til mennesker med stofmisbrug går hånd i hånd med den kommunale indsats.

Tirsdag har regeringen præsenteret 11 nye forslag, som skal medvirke til, at hjælp og behandling til borgere med et stofmisbrug kan stå klar så hurtigt som overhovedet muligt. Udspillet indeholder bl.a. forslag om, at skadestuer og praktiserende læger skal sikre, at borgere med akutte abstinenser kan få behandling med det samme.

”Det er vigtigt for virkningen af den kommunale indsats, at der kan sættes en akut behandling i værk hurtigt. Vi ser frem til at indgå i arbejdet om, hvordan den akutte behandling kan tilrettelægges, så den er til gavn for borgeren, men det er også vigtigt, at der bliver en klar definition af, hvad der er akut. Det skal fx være tydeligt, hvad man gør – og hvem der gør det – uden for rusmiddelcenterets åbningstid, om aftenen og i weekenderne. Det skal være helt klart, hvor borgeren skal gå hen,” siger Joy Mogensen, formand for KL’s Socialudvalg.

Det foreslås også, at de nationale retningslinjer for social stofmisbrugsbehandling udbredes for at løfte behandlingskvaliteten.

”Kommunerne har allerede et rigtig godt samarbejde med Socialstyrelsen om implementeringen af de nationale retningslinjer, og kommunerne er godt i gang. Derfor er det fint, at det fokus nu skærpes yderligere,” siger Joy Mogensen.

Brug for en officiel stofbehandleruddanelse

Blandt de 11 forslag er desuden et forslag om at etablere et nationalt kompetencecenter for lægelig stofmisbrugsbehandling og sikre faglige kompetencer hos det sundhedsfaglige personale. Forslag, som KL bifalder.

”Vi er glade for, at der iværksættes initiativer i forhold til at sikre, at de rigtige kompetencer er til stede, så vi kan hjælpe borgerne bedst muligt. Derfor lyder det også spændende. Vi foreslår, at man opretter en officiel stofbehandleruddannelse, ligesom man kender det på alkoholområdet,” siger KL-udvalgsformanden.

Endelig lægges der op til, at alle i kommunal behandling for subsitutionsbehandling skal have et kursus samt udleveret modgift. KL ser frem til at drøfte de økonomiske konsekvenser af det forslag.

YDERLIGERE MATERIALE