12. oktober 2018

Fremtiden for plast i EU

På Det Europæiske Regionsudvalgs plenarforsamling onsdag den 10. oktober blev nye plaststrategi og direktivforslag om reduktion af visse plastprodukters miljøpåvirkning behandlet. Europas kommuner og regioner støtter op om Kommissionens initiativer på plastikområdet, der er med til at bekæmpe de stigende miljøproblemer som plast udgør, men påpeger også et behov for mere fokus på forebyggelse og bæredygtigt design.

Kommissionen lancerede EU's plastikstrategi i januar 2018. Strategien er en del af Kommissionens cirkulære økonomipakke og skal ændre den måde, som vi i EU designer, producerer, anvender og genbruger vores plastprodukter på. Denne omstilling er både nødvendig i forhold til miljøbeskyttelse, men vil også være med til at skabe nye investeringsmuligheder og jobs. Ifølge den nye strategi skal bl.a. al plastemballage på EU's marked kunne genanvendes i 2030, forbruget af engangsplastvarer vil blive mindsket, mindst 50 pct. af alt plastaffald skal genanvendes og der vil blive indført restriktioner på bevidst anvendelse af mikroplast.

De fremtidige mål som medlemsstaterne skal leve op til, følger Kommissionen op med flere konkrete tiltag, herunder bl.a. direktiv om reduktion af visse plastprodukters miljøpåvirkning, hvilket er et forsøg på at bekæmpe og begrænse engangsplastprodukter i havene og på de europæiske strande.

Kommissionen har identificeret 10 engangsplastprodukter, der sammen med tabte fiskeredskaber udgør 70 pct. af den samlede mængde affald, som findes på de europæiske strande. På baggrund heraf foreslår direktivet bl.a. et forbud mod visse engangsprodukter som engangsservice, sugerør og vatpinde fremstillet af plast, separat indsamling af minimum 90 pct. af al drikkevareemballage af plast, mærkning af plastprodukter med information om fx miljøpåvirkning ved henkastning i naturen, samt et udvidet producentansvar.

Det Europæiske Regionsudvalget påpeger i en sin udtalelse, at lokale og regionale myndigheder spiller en vigtigt rolle i forhold til implementering og gennemførelse af plaststrategien. Regionsudvalget peger på, at det først og fremmest er vigtigt  at forebygge brugen af plastik produkter ved at forbedre designet af plastprodukterne, så de bedre kan genanvendes. Derudover foreslår Regionsudvalget, at direktivet ikke kun fokuserer på det det plast som kommer fra havene, men også det plast som findes i floder, søer og vandløb.

KL støtter både Kommissionens tiltag og Regionsudvalgets udtalelse. De danske kommuner har allerede bidraget til EU's plaststrategi med arbejdet "Ressourcestrategi I – Danmark uden affald" med etableringen af opsamlingen af plastaffald hos borgerne. KL mener, at der kan støttes op om en koordineret indsats fra EU og fælles handling og partnerskab med både kommuner, virksomheder og borgere. På samme måde er Danmark langt fremme ved direktivet om engangsplast med et veletableret pantsystem, som kan udvides til et fælles europæisk pantsystem. I løbet af efteråret forventes Regeringen at fremlægge en dansk plaststrategi.