05. oktober 2018

Faglig ledelse uden stjerner på skulderen

I mange kommunale enheder har faglige koordinatorer uden formelt ledelsesansvar fået ansvar for den faglige udvikling.

Stort ledelsesspænd

Tendensen med uddelegering af den faglige ledelse skyldes ifølge Jette Bolding, lokalområdechef i Københavns Kommunes Sundheds- og Omsorgsforvaltning, de seneste års løbende effektiviseringer.

 "I de år vi har arbejdet med effektiviseringer i kommunerne, er det delvist sket gennem en udtynding af ledelsen. Mange ledere har fået et stort ledelsesspænd og har vanskeligt ved at være i daglig dialog med medarbejderne. Her kan en faglig koordinator med delegeret ansvar for fagligheden for f.eks. borgerforløb sikre det faglige niveau", vurderer Jette Bolding.

På KL's Ledertræf 2018 den 29. oktober i ODEON i Odense deler hun sine ledelsesmæssige erfaringer med delegeret faglig ledelse. Det gør hun sammen med Bettina Horn, tidligere faglig koordinator i Københavns Kommunes Sundheds- og Omsorgsforvaltning samt lektor Caroline Howard Grøn fra Institut for Statskundskab ved Københavns Universitet.

"Det er vigtigt at forstå, at alle, uanset om de er faglige koordinatorer eller teamledere, bedriver ledelse. Den lederrolle skal de tage på sig og have et klart defineret ledelsesrum til det af den formelle leder", forklarer Jette Bolding om det at lykkes med uddelegering af faglig ledelse. 

At turde påtage sig lederskabet

Jette Bolding bakkes op af Caroline Howard Grøn: "Ledelse er en relation, som forudsætter, at der både er én, der påtager sig lederrollen, og nogen, der vælger at følge den, som tager rollen på sig.

Ofte vil det være en medarbejder med fagligt overblik, en ekspert", siger hun og fortsætter: "Det er ikke altid sikkert, at vedkommende bare lige tager lederrollen på sig. Her skal den formelle leder vise lederskab og være opmærksom på, hvordan han/hun kan bakke den uformelle leder op i sit lederskab. De uformelle ledere er ofte udfordrede, fordi de mangler nogle af de værktøjer, som formelle ledere har til rådighed", siger Caroline Howard Grøn.

På Ledertræf fortæller Bettina Horn, med afsæt i sine erfaringer, om rollen som faglig koordinator og de udfordringer, der kan være i at lede på kanten af den formelle leders ledelsesrum.

Fokus på faglig ledelse

Ifølge Caroline Howard Grøn er der et stort behov for faglig ledelse i den offentlige sektor. "Pendulet er svunget lige langt nok væk fra betydningen af faglig forståelse i lederjobbet. Vi har nok haft en tilbøjelighed til i for høj grad at gøre ledelse til en generalistkompetence. Ledere har en helt central rolle i at sikre den faglige kvalitet og de professionelle standarder".

YDERLIGERE MATERIALE

  • PDF

    Program for Ledertræf 2018