12. oktober 2018

Få inspiration til at skabe økonomisk råderum

Den 6. november åbner vi dørene til en konference om kommunaløkonomisk råderum. Målet er at inspirere alle, der arbejder med økonomisk styring og omstilling på de store velfærdsområder. Du kan bl.a. høre en række gode eksempler på, hvordan andre kommuner arbejder med at skabe økonomisk råderum.

Der er generelt gode udsigter for dansk økonomi i disse år. Alligevel befinder velfærdsproduktionen og den offentlige sektors økonomi sig i et krydspres mellem strukturelle og demografiske forandringer samt forventninger om stigende kvalitet i velfærden.

For chefer og økonomiske medarbejdere i alle forvaltninger er dette et vilkår, der medfører et behov for, at der hele tiden skabes råderum ved at omstille den eksisterende drift. Budgettet vedtages i oktober, og i november og december lægges rammerne for budget 2020, som er et unikt år i forhold til at se budgettet i et længere perspektiv. Hvilke opgaver skal i spil til økonomisk analyse, og hvilke procedurer skal der arbejdes efter i 2020?

Med konferencen "Kommunaløkonomisk råderum 2018 – i et 3 årigt perspektiv" ønsker KL og KLK at give inspiration til alle dem, der arbejder med økonomisk styring og omstilling på de store velfærdsområder. Vi kaster et trawl ud efter de gode eksempler og erfaringer fra det budget, der netop er vedtaget i oktober, så alle kan få inspiration til arbejdet med effektiviseringer og økonomisk i et 3 årigt perspektiv.

Du kan bl.a. møde

 • Kasper Olesen (S), borgmester i Kerteminde Kommune
 • Morten Andersen (V), borgmester i Nordfyns Kommune.
 • Jesper Hosbond Jensen, kommunaldirektør, Syddjurs Kommune
 • Anders Mørk Hansen, kommunaldirektør, Halsnæs Kommune
 • Christine Brochdorf, kommunaldirektør, Furesø Kommune
 • Tom Stefan Ahmt, kommunaldirektør, Aabenraa Kommune
 • Bo Panduro, Partner hos Index100
 • Jan Milandt, direktør i Frederikssund Kommune
 • Hans Hummelgaard, forsknings-og analysechef for VIVE Effektmåling og medudvikler af den socialøkonomiske investeringsmodel (SØM).

Konferencen afholdes d. 6. november 2018 i Odeon Odense og giver dig gennem konkrete cases, værktøjer og fortællinger et afsæt for at arbejde med, hvordan din kommune kan skabe et langsigtet og holdbart økonomisk råderum.

Du kan bl.a. høre om statens perspektiv på råderum i kommunerne, samt hvordan andre kommuner har skabt råderum ved at arbejde med:

 • Styring og budgettildeling
 • Styring og faglig ledelse på det specialiserede socialområde
 • Investeringsstrategi som vej til mere råderum
 • Frigørelse af ressourcer gennem tværgående løsninger
 • Ressourcestyring og arbejdstilrettelæggelse
 • Moderniserings- og effektiviseringsprogrammet MEP – eksempler og erfaringer.

Konferencen er rettet mod kommunale direktioner, chefer og medarbejdere med et økonomisk ansvar for at skabe en sammenhængende og holdbar økonomi.

Læs mere og tilmeld dig konferencen her.