02. oktober 2018

Du kan nå det endnu: Tilmeld dig KL's faglige temamøder på dagtilbudsområdet

KL inviterer til faglige temamøder den 24. og 25. oktober i hhv. Roskilde og Herning under overskriften "Fra ny lov til udvikling af pædagogiske læringsmiljøer".

Realisering af den styrkede pædagogiske læreplan

Alle kommuner er netop gået i gang med at implementere den styrkede pædagogiske læreplan. Omdrejningspunktet på de faglige temamøder vil derfor være, hvordan man kan realisere den nye læreplan.

På temamøderne sættes der spot på de ændringer af den pædagogiske praksis, som den styrkede læreplan og det pædagogiske grundlag giver anledning til. Det handler blandt andet om en styrket evalueringskultur, det brede læringsbegreb, legen som afsæt og om faglige ledelse.

Dagene rummer både vidensoplæg og workshoprunde

Programmet for dagene rummer vidensoplæg fra forskningsmiljøer, der spejles op mod den kommunale virkelighed i både forvaltning og dagtilbud. Der vil blandt andet være oplæg fra Danmarks første "legeprofessor", Helle Skovbjerg, som sætter fokus på balancen mellem den lærende og legende tilgang, samt Søren Voxted som vil fortælle om, hvilke krav udviklingen af de pædagogiske læringsmiljøer stiller til den faglige ledelse.

Temamøderne vil desuden byde på en workshoprunde bestående af fem workshops, der alle fokuserer på nogle mere afgrænsede temaer inden for dagtilbudsområdet såsom, hvordan man styrker evalueringskulturen, det pædagogiske læringsmiljø for de 0-2 årige i vuggestue og dagpleje, samt hvordan man udvikler en vidensbaseret praksis i dagtilbud. Under workshoprunden vil der være mulighed for at drøfte de forskellige perspektiver med andre deltagere og relatere pointerne til egen praksis.

Læs mere om temamøderne og tilmeld dig

Du kan se programmet for temamøderne og tilmelde dig her.