30. oktober 2018

Alvorlig mangel på personale truer vores velfærd

Velfærden kommer under pres, hvis der ikke gøres noget ved manglen på ansatte på sundheds- og ældreområdet. KL opfordrer regeringen til at tage et ambitiøst livtag med problemet allerede i dette års finanslovsforhandlinger.

Manglen på medarbejdere på sundheds- og ældreområdet udgør, sammen med et kraftigt stigende antal ældre i kommunerne, en potentiel bombe under den kommunale sundheds- og ældrepleje. Trods det, så mangler der stadig konkret handling fra regeringen.

"Vi tog for alvor hul på den her dagsorden under overenskomstforhandlingerne i år, hvor vi sammen med FOA og DSR afsatte en pulje på over en halv milliard kroner, som går til bedre løn for elever under uddannelse og de ansatte i den kommunale sundheds- og ældrepleje. Men det er kun en del af løsningen. Nu må regeringen vise, at de tager det her alvorligt," siger formand for KL's Løn- og Personaleudvalg Michael Ziegler.

Derfor præsenterer KL nu en handlingsplan med en række initiativer, som skal være med til at vende udviklingen. Handlingsplanen indeholder en 38 konkrete initiativer rettet mod både kommuner, regioner og skoler. Men Christiansborg skal også på banen, siger Michael Ziegler.  

Behov for investeringer

"Det er et alvorligt problem for den kommunale velfærd, som kun bliver større i de kommende år, hvis ikke vi sætter nogle tiltag i værk nu. Hvis der for alvor skal gøres noget, så er der behov for investeringer,” siger han og peger blandt andet på, at Folketinget bør oprette flere uddannelsespladser til social- og sundhedsassistenter og sygeplejersker og sikre permanente midler til flere praktikvejledere og voksenelevløn.

"Det er tiltag, vi ved har en stor effekt - også på kort sigt. Kommunerne har behov for konkrete, strukturelle tiltag og ikke flere bøvlede småpuljer," siger Michael Ziegler. 

Allerede nu er manglen på social- og sundhedspersonale og sygeplejersker i mange kommuner alvorlig. Og hvis der ikke tages skridt til løsninger her og nu, så risikerer mange kommuner at stå i en kritisk situation i den nærmeste fremtid. Alle landsdele rapporterer om mangel på  social- og sundhedsassistenter og sygeplejersker. Ved bare en simpel fremskrivning, hvor man bibeholder det nuværende forhold mellem antal ældre i forhold til antal medarbejdere uden eksempelvis at skele til de løbende velfærdsteknologiske fremskridt, kommunerne arbejder med, vil der være brug for omkring 15.000 ekstra medarbejdere om fem år.

Stor indsats fra alle parter

Michael Ziegler påpeger, at problemet ikke kan løses af med tiltag og midler fra Christiansborg alene. Derfor indeholder KL’s handlingsplan også en række initiativer, som henvender sig til både kommuner, regioner og uddannelsesinstitutioner.

For eksempel anbefaler KL, at kommunerne arbejder med at få flere ansatte til at gå fra deltid til fuldtid, ligesom fastholdelse af de ældre medarbejdere kan være med til at vende udviklingen.

"Det her kommer til at kræve en stor indsats fra alle involverede parter. Vi kan ikke læne os tilbage og forvente, at andre løser det for os. Derfor peger pilen i høj grad også på kommunerne selv. Det ansvar er vi meget bevidste om," siger Michael Ziegler.

YDERLIGERE MATERIALE

  • PDF

    Flere hænder i ældre- og sundhedssektoren