25. oktober 2018

Aftale om kommunale erhvervshuse på plads

Seks tværkommunale erhvervshuse skal fra nytår være klar til at tilbyde specialiserede erhvervsfremmetilbud til alle virksomheder i hele landet. Nu er aftalen om etableringen af erhvervshusene på plads.

"Aftalen om rammerne for erhvervshusenes etablering er et vigtigt skridt på vejen mod det nye erhvervsfremmesystem. I kommunerne er vi klar til at knokle for det, der hele tiden var målet, og som fra nytår bliver en realitet: Et forenklet og bedre erhvervsfremmesystem med virksomhederne i centrum."

Sådan siger Leon Sebbelin, formand for KL's Kultur-, Erhverv- og Planudvalg om etableringsaftalen for de seks nye tværkommunale erhvervshuse, som er en del af den nye lov om erhvervsfremme, som blev fremsat tirsdag og som forventes at træde i kraft den 1. januar 2019.

De seks erhvervshuse bliver placeret i Aalborg, Aarhus, Odense, Haderslev, Sorø og København. De seks filialer er placeret i Nykøbing Mors, Herning, Horsens, Hillerød, Vordingborg og Rønne. Placeringen af erhvervshusene, og de seks tilhørende filialer, er besluttet af regeringen og Dansk Folkeparti.

Grundlag for stærk lokal erhvervsindsats

Etableringsaftalen rammesætter bl.a. arbejdsdelingen mellem kommunerne og erhvervshusene, hvor erhvervshusene skal stå for specialiserede erhvervsfremmetilbud rettet mod alle virksomheder i hele landet - i modsætning til de eksisterende væksthuse, der kun har vækstvirksomheder som målgruppe - mens kommunerne får ansvaret for grundlæggende erhvervsfremmeydelser, herunder vejledning, lokal erhvervsudvikling og udvikling af lokale rammevilkår.

"Jeg er tilfreds med, at arbejdsdelingen mellem kommuner og erhvervshusene giver gode muligheder for en stærk og lokalt tilpasset erhvervsindsats, og at det bliver tydeligt hvilke opgaver erhvervshusene skal løfte for de ekstra midler, som kommunerne skal omprioritere til dem" siger Leon Sebbelin.

Lokal indflydelse på erhvervsfremmestrategi

I forhandlingerne har det været vigtigt for KL og kommunerne, at man på lokalt niveau har indflydelse på den decentrale erhvervsfremmestrategi. Det er i vidt omfang lykkes, siger Leon Sebbelin.

"Det er af afgørende betydning, at erhvervshusene og KKR har indflydelse på erhvervsfremmestrategien, fordi den danner rammen om den lokale indsats. Det er jeg tilfreds med, at vi har fået ind i aftalen, ligesom KKR også skal indgå de årlige resultatkontrakter med erhvervshusene," siger Leon Sebbelin.

YDERLIGERE MATERIALE

  • PDF

    Etableringsaftale for erhvervshuse