09. november 2018

Vejledning vedr. den nye specialuddanelse for borgernær sygepleje

KL's nyeste version af vejledningen vedrørende den nye specialuddannelse i borgernær sygepleje kan nu læses.

 I vejledningen kan der findes mere information om specialuddannelsen i borgernær sygepleje. Vejledningen er målrettet den/de i kommunen, der er ansvarlig for den overordnede tilrettelæggelse af specialuddannelsen i borgernær sygepleje. Vejledningen skal understøtte og bidrage til forståelsen af Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse og den nationale ud-dannelsesordning, og er alene et vejledende dokument. Vejledningen har særligt fokus på kommunernes rolle og ansvar i specialuddannelsen i borgernær sygepleje. Vejledningen er dynamisk, og opdateres løbende.

Vejledningen kan læses herunder.

 

YDERLIGERE MATERIALE

  • PDF

    Vejledning vedr. ny specialuddanelse i borgernær sygepleje