23. november 2018

Udpegninger til bestyrelse for nyt Erhvervshus i København og til den nationale erhvervsfremmebestyrelse

KKR Hovedstaden udpegede borgmester i Vallensbæk, Henrik Rasmussen, som formand for bestyrelsen for det kommende Erhvervshus i København. Desuden blev borgmester Jesper Würtzen fra Ballerup, borgmester Cecilie Lonning-Skovgaard fra København og kommunalbestyrelsesmedlem på Frederiksberg, Thyge Enevoldsen udpeget som medlemmer. Borgmester i Hørsholm, Morten Slotved, blev valgt som medlem af den nationale erhvervsfremmebestyrelse i Silkeborg.

Den 1. januar 2019 træder den nye lov om erhvervsfremme i kraft. Med loven etableres 6 erhvervshuse med særskilte bestyrelser og 6 filialer.

I KKR Hovedstadens geografi etableres et Erhvervshus i København med filialer i Hillerød og på Bornholm. Filialen på Bornholm etableres med selvstændig bestyrelse dog inden for den overordnede ramme for Erhvervshuset i København. KKR Hovedstaden udpeger formanden for Erhvervshusets bestyrelsen og 3 øvrige kommunale politiske medlemmer af bestyrelsen. Endvidere udpeger KKR 4 virksomhedsrepræsentanter (efter indstilling fra erhvervsorganisationer), 1 medlem fra en videninstitution og 1 medlem fra arbejdstagersiden (efter indstilling fra hovedorganisationerne).

Erhvervsministeren har endvidere anmodet KKR Hovedstaden om at udpege et medlem til Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse. Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse etableres med den nye lov om erhvervsfremme.