16. november 2018

Temadage om "Forenklet beskæftigelsesindsats med borgeren først" (Udsolgt)

KL inviterer til fem temadage rundt om i landet, som skal give inspiration til at bruge forenklingen og den større frihed til at tilrettelægge en effektiv beskæftigelsesindsats, som skaber de bedste resultater.

En bred kreds af Folketingets partier indgik i august en politisk aftale om en gennemgribende forenkling af beskæftigelsesindsatsen. Beskæftigelsesministeren har netop fremsat lovforslag om forenkling af den økonomiske styring. Samlet er der tale om et paradigmeskift med borgeren først. Det skal kommunerne hurtigt i gang med at realisere.

På i alt 5 temadage som KL afholder rundt om i hele landet skal kommunerne inspireres til at bruge forenklingen til at skabe de bedste resultater - både for borgere og virksomheder.

Formål

Formålet med temadagene er, at deltagerne

 • opnår viden om de væsentlige elementer i den nye lovgivning og dens intentioner – et nyt forenklet kontaktforløb, ens regler om indsatsen, flere digitale løsninger og et nyt opfølgningskoncept,
 • reflekterer over de ledelsesmæssige muligheder og udfordringer, der følger med den større frihed, forenklede styring og skarpt fokus på resultater,
 • får inspiration til, hvordan man strategisk kan gribe implementerings- og udviklingsopgaverne an.

Målgruppe

Målgruppen er direktører, jobcenterchefer, udviklingskonsulenter og teamle-derne fra beskæftigelsesområdet. Der kan deltage ca. 5 personer pr. kommune.

Hvor og hvornår

Der afholdes i alt 5 temadage som alle afholdes fra kl. 9.30 til 16.00.

Herunder ser du datoer og placering af temadagene:

 • Onsdag den 5. december 2018, Scandic Aalborg City
  LUKKET FOR TILMELDINGER
 • Torsdag den 6. december 2018, Scandic Jacob Gade, Vejle
  LUKKET FOR TILMELDINGER
 • Fredag den 7. december 2018, Scandic Hvidovre  
  LUKKET FOR TILMELDINGER
 • Mandag den 10. december 2018, Scandic Odense
  LUKKET FOR TILMELDINGER
 • Tirsdag den 11. december 2018, Scandic Ringsted
  LUKKET FOR TILMELDINGER