13. november 2018

Temadag: Ledelse af helhedsorienterede indsatser

Få ny viden, inspiration og konkrete greb til at lede helhedsorienterede indsatser. Temadag med oplæg fra bl.a. frikommunenetværket ’En plan’, KL og Finansministeriet.

Helhedsorienterede indsatser er vejen frem, hvis vi skal skabe mere og bedre velfærd for borgeren. Fra alle sider er der stort fokus på området, og i øjeblikket fylder Sammenhængsreform, frikommuneforsøg og ny lovgivning på den kommunale dagsorden.

At arbejde helhedsorienteret skaber en masse organisatoriske udfordringer men indeholder også et stort potentiale. Hvis man lykkes med at lede opgaven, vel at mærke.

KL, Frikommunenetværket ’En plan’ og COK inviterer til en temadag om den komplekse ledelsesopgave i helhedsorienterede indsatser.

Det får du ud af at deltage
På temadagen får du seneste viden om helhedsorienterede indsatser og inspiration til, hvordan du ledelsesmæssigt opnår handlekraft og skaber de organisatoriske rammer, som gør det muligt at bedrive ledelse med udgangspunkt i borgeren.

Du vil bl.a. få:

  • en indføring i det politiske bagtæppe bag helhedsorienterede indsatser
  • ny viden om helhedsorienterede indsatser i kommunerne
  • indblik i ni frikommuners erfaringer med at skabe succesfulde sammenhængende borgerforløb
  • inspiration til din ledelsesopgave i forhold til bl.a. kapacitetsopbygning og fastholdelse af fokus på helhedsorienterede indsatser
  • konkrete greb til at tackle de lederudfordringer, du vil møde i din hverdag
  • mulighed for at debattere ledelse af helhedsorienterede indsatser med bl.a. cheføkonom Morten Mandøe fra KL og afdelingschef Henrik Lund fra Finansministeriet.

Det vil du opleve

 
På temadagen vil du bl.a. lytte til to oplæg fra hhv. Finansministeriet og KL efterfulgt af debat om fælles retning for understøttelse af helhedsorienterede indsatser.

Du vil også høre, hvordan ni frikommuner har arbejdet systematisk med sammenhængende borgerforløb og dermed har gjort sig værdifulde erfaringer, som kan komme andre kommuner til gavn.

Du vil tage del i en workshop, hvor vi – med udgangspunkt i konkrete ledelsesfortællinger – arbejder med typiske ledelsesudfordringer og -dilemmaer i tværgående ledelse.

Og til sidst vil du opleve en paneldrøftelse, hvor du også selv kan bidrage med bud på, hvordan vi omsætter gode anbefalinger om tværgående ledelse til ny praksis i kommunerne.

Temadagen faciliteres af Jan Olsen, tidligere cheføkonom i KL.

Program og tilmelding

Der afholdes to temadage – én i Herlev den 18. januar 2019 og én Middelfart den 21. januar 2019.

Du kan finde programmet samt tilmeldingsmodul her

Prisen for deltagelse er 1.400 kr. ekskl. moms. Tilmeldingsfrist er den 20. december 2018.