13. november 2018

Styrelsen for Forskning og Uddannelse har udvidet sit hotline-tilbud om udenlandske uddannelser

Styrelsen for Forskning og Uddannelse har udvidet sit hotline-tilbud til kommunerne om udenlandske uddannelser.

Da hotlinen blev etableret i efteråret 2016, som led i udmøntningen af regeringen og KL’s topartsaftale fra marts 2016 om rammerne for kommunernes arbejde med integration af flygtninge, var den kun til brug for integration af flygtninge.

Hotlinen er nu udvidet til alle spørgsmål om udenlandske uddannelser og alle i kommunerne kan dermed få hurtig rådgivning og udtalelser om medbragte udenlandske uddannelser. Det kan være, når der skal tilrettelægges et integrationsprogram eller planlægges anden beskæftigelses- og uddannelsesrettet indsats for en borger med udenlandsk uddannelse.

Læs mere om hotlinen for kommuner på: www.ufm.dk/anerkendelse/hotline