19. november 2018

Principper for opdatering af det fælles trafikudspil "Sjælland baner vejen frem"

Kommunalbestyrelserne og regionsrådet i Region Sjælland har gennem mange år stået sammen om prioritering af infrastrukturprojekter. KKR Sjælland aftalte principper for arbejdet med at opdatere kommunernes og regionens fælles infrastrukturudspil "Sjælland baner vejen frem"...

KKR Sjælland og regionsrådet i Region Sjælland er enige om, at den fælles interessevaretagelse på infrastrukturområdet tager udgangspunkt i følgende prioritering af projekter:

  1. Færdiggørelse af Kalundborgmotorvejen helt frem til Kalundborg (rute 23)
  2. Motorvej mellem Næstved og Rønnede (rute 54)
  3. Resterende tværforbindelse Næstved-Kalundborg (rute 22)

Som grundlag for fortsat fælles prioritering og interessevaretagelse fra kommuner og region aftalte KKR Sjælland at sætte gang i arbejdet med opdatering af "Sjælland baner vejen frem". Arbejdet skal tage afsæt i projekter, som kommunerne inviteres til at melde ind. Projekterne vurderes med udgangspunkt i følgende overordnede kriterier:

  • Fælles/regional betydning
  • Modenhed
  • Samfundsøkonomisk forrentning, herunder bl.a. trafikbelastning
  • Vækst og udvikling
  • Pendling og tilgængelighed