19. november 2018

Nyt partnerskab skal hjælpe unge i uddannelse eller job

KL og Undervisningsministeriet har sag gang i et partnerskab sammen med 11 kommuner, som både skal hjælpe kommunerne med at omstille deres ungeindsats og med at samle og formidle viden og gode erfaringer med at få alle unge i uddannelse eller job.

Næsten 50.000 unge under 25 år står i dag uden uddannelse eller uden en fod inden for på arbejdsmarkedet. De har brug for en hjælpende hånd til at komme i gang. Det skal et nyt partnerskab mellem 11 kommuner, KL og Undervisningsministeriet nu hjælpe på vej.

Med ”Aftale om bedre veje til uddannelse og job” fra efteråret 2017 og den efterfølgende lovudmøntning har kommunerne fået ansvaret for at støtte alle unge under 25 år, indtil den unge har gennemført en ungdomsuddannelse og/eller har opnået fast tilknytning til arbejdsmarkedet. Det skal ske ved at sikre en koordinering af den samlede ungeindsats i den enkelte kommune på tværs af uddannelses-, beskæftigelses- og socialindsatsen.

”Mange af de unge, som står uden uddannelse eller job, kan ikke tage den direkte vej. De har brug for en pakke af tilbud, som passer til netop deres behov. Det kan fx være en pakke bestående af uddannelsesvejledning, den forberedende grunduddannelse (FGU), misbrugsbehandling og virksomhedspraktik – alt afhængig af den unges samlede situation og udfordringer. Den samlede indsats kan og skal vi sikre i kommunerne. Nu skal vi i arbejdstøjet og i gang med at skabe rammerne lokalt for, at de unge kan få den hjælpende hånd i ryggen, som de har brug for. Jeg er glad for, at undervisningsministeren er med ombord i det arbejde,” siger Thomas Gyldal Petersen, formand for KL’s Børne- og Undervisningsudvalg.

”Et klart kommunalt ansvar for alle unge under 25 år, indtil de bliver chauffør i deres eget liv, er en helt central del af reformen af det forberedende område. For at kommunerne lykkes med indsatsen er det oplagt at hjælpe hinanden og drage nytte af de erfaringer, som nogle kommuner allerede har gjort sig. Jeg ser frem til at følge arbejdet, som forhåbentlig kommer til at gøre en forskel for mange af de unge,” siger undervisningsminister Merete Riisager.

Partnerskabet om implementering af den kommunale ungeindsats strækker sig over det næste år.

Partnerskabet skal dels understøtte de 11 kommuner i lokalt at realisere de politiske intentioner om den kommunale ungeindsats, dels indsamle og formidle viden og gode erfaringer til landets andre kommuner. De deltagende kommuner er Assens, Esbjerg, Guldborgsund, Høje-Taastrup, Ishøj, Jammerbugt, Køge, Lolland, Nordfyn, Skanderborg og Slagelse.