01. november 2018

Nye publikationer om vejledningen af ikke-uddannelsesparate unge

Undervisningsministeriet har udgivet fem publikationer om vejledningen af ikke-uddannelsesparate unge. De fem publikationer udgør serien ”Praksis + Perspektiv” og sætter fokus på nogle af de udfordringer, den fagprofessionelle står overfor i mødet med udsatte unge i vejledningen. Praksis + Perspektiv udspringer af satspuljeprojektet Brug for alle unge.

De fem temanumre formidler den nyeste viden inden for vejledningsområdet, og handler om henholdsvis:

  • Relationen i vejledningen
  • Opsøgende vejledning
  • Inddragelse af forældre i vejledningen
  • Samarbejde på tværs - om vejledning og uddannelse
  • Fokus på forankring - bæredygtighed i pædagogiske indsatser

Publikationerne i serien Praksis + Perspektiv er især målrettet vejledere, undervisere og skoleledere, der arbejder med at støtte unge i at blive klar til at påbegynde og gennemføre en ungdomsuddannelse og giver viden om og inspiration til de ovenstående emner.

Publikationerne indeholder inspiration til og viden om alt lige fra at opbygge stærke relationer til de unge, til at inddrage deres forældre i vejledningen. Dette opnås gennem reportager og interview med forskere, politikere, filosoffer samt ledere og vejledere fra Ungdommens Uddannelsesvejledning. Publikationerne giver desuden konkrete metoder, redskaber og gode råd til at kvalificere vejledningen.

Praksis + Perspektiv er udviklet på baggrund af de erfaringer, resultater og metoder, som Brug for alle unge og Ungdommens Uddannelsesvejledning i samarbejde har opnået og udviklet gennem de seneste fire år.

Du kan downloade alle fem publikationer eller bestille fysiske eksemplarer her.