19. november 2018

Ny sundhedsaftale 2019-2023

KKR Sjælland drøftede udkast til Sundhedsaftalen for 2019-2023, inden denne sendes i offentlig høring i begyndelsen af 2019

KKR Sjælland gav de kommunale repræsentanter i Sundhedskoordinationsudvalget retning til det fortsatte arbejde for kommunale fokusområder i sundhedsaftalen, når Sundhedskoordinationsudvalget mødes for at drøfte sagen primo december.  

Samtidig opfordrede KKR Sjælland de lokale kommunalbestyrelser og udvalg til at sætte fokus på sundhedsaftalen i det lokale arbejde.