16. november 2018

Ny afgørelse slår fast: Seksuelle krænkelser er bortvisningsgrund

En ny afgørelse fra opmanden understreger, at seksuelt krænkende adfærd er uacceptabel og bortvisningsgrund, også selvom anklagemyndigheden vælger at opgive en straffesag.

KL har for nylig bistået en kommune i en sag om seksuelle krænkelser. Sagen drejer sig om en kvindelig medarbejder, der blev udsat for gentagne krænkelser af en kollega og en mellemleder under en julefrokost. Kommunen tog oplysningerne meget alvorligt og bortviste kollegaen. Mellemlederen bestred at have rørt den kvindelige medarbejder, men kommunen valgte at lægge vægt på den kvindelige medarbejder og 4 kollegaers oplysninger, hvorefter mellemlederen også blev bortvist.

Bistået af sin organisation valgte mellemlederen at rejse sag om uberettiget bortvisning ved en faglig voldgift.

Den kvindelige medarbejder anmeldte sagen til politiet, som 8 måneder senere opgav at rejse tiltale i sagen mod mellemlederen.

Tydelig afgørelse fra opmanden frifinder kommunen

Bortvisningssagen er netop blevet afgjort ved opmandens tilkendegivelse. Opmanden var meget tydelig i sin afgørelse:

  1. Seksuelt krænkende adfærd i en arbejdsmæssig sammenhæng er uacceptabel, og det er bortvisningsgrund. Det gælder også, når det er en enkeltstående episode. Det er en skærpende omstændighed, at de seksuelle krænkelser bliver foretaget af en leder.
  2. Kommunen havde undersøgt sagen grundigt og tilstrækkeligt, før den traf afgørelse i sagen.
  3. Det var sagligt at lægge vægt på de meget troværdige og detaljerede beskrivelser af hændelsesforløbet, som blev givet af den krænkede medarbejder og 4 kolleger.

Kommunen blev herefter frifundet.

”KL er meget tilfreds med resultatet, som især understreger, at seksuelt krænkende adfærd er bortvisningsgrund, at kommunens grundige sagsoplysning er forvaltnings- og ansættelsesretligt tilstrækkelig, og at det forhold, at anklagemyndigheden vælger at opgive en straffesag ikke i sig selv er afgørende for, om der foreligger en bortvisningsgrund,” siger KL’s juridiske chef Pernille Christensen.