29. november 2018

Nu kommer ghettolisten

Når regeringen på lørdag den 1. december offentliggør årets ghettoliste får det helt særlig betydning for en række kommuner. Ændringerne i almenboligloven kræver skærpet opmærksomhed og øget indsats - et arbejde som KL støtter kommunerne i.

Lørdag den 1. december offentliggør regeringen årets ghettoliste. Det har de gjort i en årrække, men i år har listen særlig betydning for en række almene boligområder.

Med ændringerne af almenboligloven, har regeringen skabt en brændende platform for de boligområder, der står på listen. Har man stået på ghettolisten i 4 – eller i en overgang 5 - år i træk  er man pr. definition en ”hård ghetto” og kommune og boligorganisation er forpligtet til at omdanne boligområdet, så der i 2030 maks. er 40% almene familieboliger i området. Det betyder, at det bliver endnu vigtigere at kommuner og boligorganisationer arbejder sammen for at imødekomme de boligsociale udfordringer. Det gælder både de steder, hvor der allerede nu er krav om omdannelse, men også de områder, der er i risikozonen for at blive et udsat område, ghetto eller hård ghetto.

Ghettoplanens strammere styring af, hvem der bor i de udsatte boligområder kan sætte gang i en flyttekæde med risiko for at nye uhensigtsmæssige bosætninger opstår og nye boligområder kommer på ghettolisten. Dette understreger behovet for skærpet strategisk samarbejde om bæredygtige bosætninger fremadrettet.

Alle  boligområder og kommuner er forskellige og har forskellige redskaber til at håndtere deres udfordringer. Derfor er det vigtigt at både kommuner og boligorganisationer stadig arbejder for at tilpasse de forskellige redskaber og løsninger til den lokale kontekst.

KL støtter kommunernes arbejde

KL støtter op om arbejdet med de udsatte boligområder. Det gør vi blandt andet ved at udbyde to arrangementer:

KL’s By- og Boligpolitiske konference den 25. februar 2018 i Høje Taastrup

To temadage om Bæredygtig bosætning – udlejning, anvisning og genhusning

  • København, 24. januar 2019, kl. 09.30-16.00, Quality Hotel Høje Taastrup, Carl Gustavs Gade 1, 2630 Taastrup
  • Århus, 31. januar 2019, kl. 09.30-16, Scandic Aarhus Vest, Rytoften 3, 8210 Aarhus V