29. november 2018

Mere målrettet opkvalificering skal sikre kvalificeret arbejdskraft

Opkvalificering er en vigtig brik i bestræbelserne på at sikre kvalificeret arbejdskraft til danske virksomheder, lyder det fra KL, der hilser dagens delaftale velkommen og ser frem til, at forligspartierne følger op med yderligere initiativer på området.

Virksomheder i mange brancher melder om mangel på kvalificeret arbejdskraft. Samtidig ved vi, at der er ledige, der kan passe ind i efterspørgslen. Derfor er potentialet til stede for at få flere ledige med i opsvinget.

Torsdag er forligspartierne bag beskæftigelsesreformen blevet enige om en række initiativer om bl.a. opkvalificering af ledige. Med aftalen igangsættes dermed en række forskellige tiltag, der her og nu skal bidrage til at sikre kvalificeret arbejdskraft til virksomhederne, bl.a. via opkvalificering.

Thomas Kastrup-Larsen, formand for KL's Arbejdsmarkeds- og Borgerserviceudvalg, er glad for, at der nu bliver taget flere initiativer rettet mod at matche de ledige ind i jobåbningerne.

”Jobcentrene arbejder dagligt benhårdt på at få de ledige ud i virksomhederne, og vi har en tæt dialog med vores virksomheder. Hvis vi skal lykkes med at få de sidste med, er der brug for, at vi arbejder systematisk på at matche de ledige ud i de såkaldte mangelområder på arbejdsmarkedet. Det gælder fx på transportområdet, som aftalen også har fokus på.”

Brug for mere målretning

Aftalen styrker desuden mulighederne for uddannelsesløft, hvor ledige dagpengemodtagere kan tage en erhvervsuddannelse på gunstige vilkår. Thomas Kastrup-Larsen hæfter sig dog ved, at aftalen kun indeholder få konkrete puljeinitiativer om opkvalificering af ledige.

”Der er behov, at vi også kigger på, hvordan vi grundlæggende kan styrke de lediges kompetencer gennem mere målrettet opkvalificering. Det er nemlig et vigtigt redskab i bestræbelserne på at levere den kvalificerede arbejdskraft, som virksomhederne efterspørger. Vi skal kigge på, hvilke knapper vi skal skrue på for at blive mere målrettede i vores brug af opkvalificering – både i forhold åbningerne på arbejdsmarkedet og i forhold til de ledige, som har mest brug for det,” siger Thomas Kastrup-Larsen.