28. november 2018

Læreruddannelsen skal tættere på virkeligheden

Nyuddannede lærere svarer i en ny analyse, at de ikke føler sig godt nok klædt på til at træde ind i klasseværelset til mødet med elever og forældre. En uholdbar situation, lyder det fra KL, der foreslår, at uddannelsen gøres langt mere praksisnær.

Onsdag blev tredje og sidste delanalyse af evalueringen af læreruddannelsen offentliggjort. I analysen er skolelederne og dimittender blevet interviewet. Resultatet er nedslående og viser, at de nyuddannede lærere ikke er klar til at stå foran elever og forældre. 50 procent af skolelederne svarer således i analysen, at dimittenderne ikke føler sig klar til jobbet og kun 30 procent af dimittenderne svarer, at de i høj eller meget høj grad føler sig klar til jobbet. Især områder som konflikthåndtering og forældresamarbejde giver fugtige hænder.

”Det er en uholdbar situation for skolerne og ærgerligt for de nyuddannede. Det skal vi have lavet om. Vi har en rigtig god folkeskole, og det høje niveau skal vi fastholde og videreudvikle. Det kræver, at uddannelsesstederne i langt højere grad løfter ansvaret med at klæde de studerende på til livet i folkeskolen. Derfor har vi i KL en klar forventning om, at praksis kommer til at fylde mere i uddannelsen i fremtiden,” siger formand for KL’s Børne- og Undervisningsudvalg, Thomas Gyldal Petersen.

Uddannelsen skal ruste til virkeligheden

Thomas Gyldal Petersen foreslår, at man for at få mere praksis i uddannelsen bl.a. benytter sig af et såkaldt Teaching Lab. Her øver lærerstuderende sig i at undervise sammen med elever og lærere i folkeskolen. De studerende bliver tilknyttet en klasse i folkeskolen, hvilket giver mulighed for afprøvning af forskellige undervisningsmetoder.
 
”Indholdet i læreruddannelsen skal tættere på virkeligheden i skolen. Derfor skal vi have mere praksisrelevant og evidensbaseret viden i læreruddannelsen. For folkeskolens fremtid er det afgørende, at vi har en uddannelse, der fremstår som et attraktivt uddannelsesvalg og ruster de nyuddannede til lærerlivet,” siger Thomas Gyldal Petersen.

Styr på fagligheden, nu skal praksis i centrum

Selv om dimittender er usikre på mødet med elever og forældre, så viser analysen til gengæld, at fagligheden er høj. Hele 80 procent af skolelederne vurderer i analysen i høj grad eller meget høj grad, at fagligheden blandt de nyuddannede er i top.
 
”Det er meget positivt, at der er styr på det fagfaglige niveau i læreruddannelsen. Og at det især er skolelederne, der vurderer, at den teori, som de nyuddannede har været igennem, har høj kvalitet. Derfor skal vi nu fokusere på, hvordan uddannelsen gør dem klar til praksis. Det gælder ting som klasserumsledelse, forældresamarbejde og undervisningsdifferentiering,” siger Thomas Gyldal Petersen.
 
I starten af 2019 vil regeringens ekspertgruppe komme med en samlet evalueringsrapport af læreruddannelsen. Den vil indeholde en vurdering af styrker, svagheder og udviklingspunkter, men ikke deciderede anbefalinger.