19. november 2018

Kontrakt med EU kontoret forlænges med et år

KKR Syddanmark har besluttet, at forlænge kontrakten med det syddanske EU kontor SDEO til og med 2020. Nu afventes beslutning i Syddansk Vækstforum før forlængelsen kan træde i kraft

Den nuværende resultatkontrakt med SDEO blev indgået i december 2017 og er gældende for 2018-2019. Kontrakten er indgået mellem Syddansk Vækstforum, Region Syddanmark, KKR og Syddansk Universitet. SDEO har søgt KKR Syddanmark og Syddansk Vækstforum/Region Syddanmark om en forlængelse af den nuværende resultatkontrakt, så den kommer til at gælde til og med 2020 med en tilsvarende opjustering af målene.

Forlængelsen søges for at fastholde SDEO`s stærke udvikling og resultater i overgangsfasen med den nye organisering af erhvervsfremmesystemet i Danmark. Der er behov for, at EU-kontoret tilpasser sin organisation og opgavevaretagelse til de ændrede behov i ejerkredsen og til de ændrede rammer for indsatsen.

SDU har i mellemtiden valgt at omlægge sin EU-indsats og opsiger derfor den særskilte kontrakt med EU-kontoret fra 1. januar 2019. SDU vil dog fortsat støtte op om det regionale-kommunale samarbejde om europæisk samarbejde i regi af SDEO.

Syddansk Vækstforum træffer beslutning på møde den 6. december. Den kommunale finansieringsandel til SDEO er ca. 4.500.000 kr. årligt.