12. november 2018

KL's høringssvar til forslag til revurdering og ajourføring af risikoområder i henhold til oversvømmelse

KL anbefaler den højeste prioritering af menneskeliv som sårbarhedsindikator, samt at alle områder med identificeret væsentlig risiko udpeges som risikoområder.

De danske risikoområder

De 10 eksisterende statsudpegede risikoområder er en del af den danske implementering af oversvømmelsesdirektivet. De er udpeget i 2011 og skal revurderes hvert 6. år.

Udpegningskriterier og prioritering

Revurderingen inddrager flere sårbarhedskategorier end udpegningsgrundlaget i 2011. KL ser positivt på udvidelsen. De i alt 8 sårbarhedskategorier er:

 • Befolkning
 • Arealanvendelse
 • Kulturarv
 • Infrastruktur
 • Risikovirksomheder
 • Beredskab
 • Kritisk infrastruktur
 • Økonomisk aktivitet

De 8 kategorier sidestilles i forslaget til revurdering. KL anbefaler, at menneskeliv prioriteres direkte og over andre kategorier.

Desuden savner KL nærmere begrundelse for prioriteringen inden for sårbarhedskategorierne. For eksempel undrer det KL, at det almene vandværk prioriteres lavere end vandkraftværker i kategorien "Kritisk infrastruktur".

Identifikation og udpegning af risikoområder

Revurderingen foreslår en udvidelse af antallet af udpegninger til 14 områder. Dog fremgår det af baggrundsmaterialet for forslaget, at 43 områder er identificeret som områder med væsentlig risiko for oversvømmelse. KL anbefaler, at alle områder med væsentlig risiko for oversvømmelse udpeges som risikoområder.

Desuden undrer det KL, at der i forslaget til nye udpegninger ikke er nogen overensstemmelse mellem rangeringen af risiko og udpegninger, således at områder med højere risiko end eksisterende risikoområder ikke udpeges.

 

Høringssvaret i sin helhed kan downloades fra bilagsboksen herunder.

YDERLIGERE MATERIALE

 • PDF

  Høringssvar til revurdering og ajourføring af risikoområder i henhold til oversvømmelsesloven