23. november 2018

KL's høringssvar på lovforslag om ændrede kriterier for visitation til de særlige pladser i psykiatrien

KL har afgivet høringssvar på lovforslag fra Sundheds- og Ældreministeriets om ændrede kriterier for visitation til de særlige pladser i psykiatrien.

Lovforslaget er en udmøntning af Økonomiaftalen 2018. Her det blev aftalt, at regeringen ville tage initiativ til at drøfte justeringer af visitationen til de særlige pladser med satspuljepartierne med henblik på at søge Folketingets opbakning til at foretage justeringer, således at visitationen ikke begrænsedes unødigt.

I høringssvaret påpeger KL behovet for grundlæggende at ændre modellen for de særlige pladser med reference til det forslag, som KL og Danske Regioner i fællesskab har stillet om at konvertere de særlige pladser til ordinære pladser i psykiatrien, hvilket du kan læse mere om her.

Du kan læse hele høringssvaret ved at klikke på bilaget i kassen "Yderligere materiale" nedenfor.

YDERLIGERE MATERIALE

  • PDF

    KLs høringsvar på lovforslag om ændrede kriterier for visitation til de særlige pladser i psykiatrien