13. november 2018

KL's EU-temadag: Kommuner er afgørende for at sikre det europæiske demokrati

Det lokale demokrati i kommunerne er afgørende for at sikre sammenhængen i EU og for at løse EU's udfordringer, lød det fra den danske EU-kommissær Margrethe Vestager i forbindelse med KL's EU-temadag.

"Vores demokrati på alle niveauer (både lokalt, regionalt, nationalt og europæisk) skal arbejde sammen for at skabe muligheder for at gennemføre de mest presserende udfordringer medlemslandene er fælles om."

Sådan lød budskabet fra den danske EU-kommissær Margrethe Vestager, da KL mandag hold EU-temadag. De presserende udfordringer drejer sig i særlig grad om at håndtere migrationskrisen, de stigende udfordringer med klimaforandringer og at skabe vækst i Europa. Kommunerne spiller en central rolle for at sikre, at disse hastende udfordringer håndteres.

"Det er i de lokale forvaltninger, borgeren har kontakt med myndighederne, og det er her, det egentlige samspil mellem myndigheder og borgerne finder sted," sagde Margrethe Vestager, der var inviteret til at give sit perspektiv på de aktuelle sager i EU.

Kommunerne spiller en særlig rolle

Erik Flyvholm, formand for KL's Internationale Udvalg, er helt enig med den danske EU-kommissær i, at kommunerne spiller en særlig rolle i forhold til at sikre løsninger, som forbedrer borgernes vilkår og skaber demokratisk legitimitet.

"Fx arbejder de danske kommuner meget aktivt i forhold til at implementere innovative lokale løsninger, som bidrager til at løse de store udfordringer, der går på tværs af EU," sagde Erik Flyvholm på temadagen.

Erik Flyvholm fremhævede, at det er vigtigt at sikre, at EU's budget bidrager til vækst og beskæftigelse i alle dele af Danmark.

"EU's strukturfondspolitik bør også fremover gælde de mere velstående regioner i EU, ellers kommer samhørigheden under pres. Uden den lokale forankring og det lokale demokrati, står det europæiske projekt i fare, " sagde Erik Flyvholm.

Brexit vil påvirke samhandlen

Hovedtemaet for KL's EU-temadag var Brexit og EU's kommende budget 2021-27.

Blandt de inviterede var også EU-ordfører for Venstre Jan E. Jørgensen. Ifølge ham er det vigtigt for kommunerne at gøre sig klart, at Brexit vil få konsekvenser for samhandlen mellem Danmark og Storbritannien.

"Hvad enten vi får et blødt eller et hårdt Brexit, vil samhandlen blive påvirket. Storbritannien er Danmarks 4. største eksportmarked. Men der vil være stor forskel på, hvor hårdt det rammer," sagde han.