05. november 2018

Kloge kommunale arbejdsgange giver mere service for færre penge

Effektiviserer vi klogt, når vi giver os i kast med at forandre de kommunale arbejdsgange? Ikke altid, siger managementkonsulent i Peak Consulting Kaare Pedersen. Han er underviser på Kommunernes arbejdsgangsuddannelse, som udbydes i 2019 med i alt 5 kursusdage i januar, marts og maj.

Mange års erfaring

Kaare Pedersen er omhyggelig og præcis i sin sprogbrug, når han inddrager det ene eksempel efter det andet fra sine mange års erfaring med at omlægge og forbedre arbejdsgange i kommunerne.

“Der er ikke noget nyt i, at kommunerne effektiviserer. Det har de gjort i mange år. Spørgsmålet er derimod: Gør vi det rigtigt? Kan vi effektivisere og samtidig forbedre service og medarbejdertilfredshed” spørger Kaare retorisk.

Svaret er ja: Ægte effektiviseringer kommer hele vejen rundt. Både om effektivisering, bedre service og gladere medarbejdere. Hvis der skabes gevinster på alle tre fronter, bliver det til bæredygtige forandringer.

Analysér det rigtige

Værdiskabende arbejde med arbejdsgange har en række forudsætninger:

 • Chefer og medarbejdere er med på rejsen – hele vejen
 • Der er overblik over alle de vigtige processer/arbejdsgange og deres betydning for resultatet
 • Der er en tydelig og detaljeret forståelse af problemet og målet

Det kræver noget af arbejdsgangskonsulenten

Kaare Pedersen, siger: ”At være arbejdsgangskonsulent kræver at man kan få medarbejderne med og at den eller de chefer, der ejer arbejdsgangene, tager ansvar fra start til slut. Som konsulent er vi ikke eksperterne, men vi skal som en detektiv kunne stille alle de rigtige spørgsmål, dykke ned i detaljen når det er nødvendigt, facilitere såvel udforskende forløb, som målrettede optimeringsprocesser. ”

På uddannelsen kommer konsulenterne gennem alle trin i et optimeringsforløb:

 • Aftalen med den/de ansvarlige chefer
 • Afklaring af problem og mål
 • Mobilisering og organisering
 • Kortlægning af as is
 • Tidsmåling, og anden måling af as-is
 • To be – og forskellige kreative metoder
 • Planlægning
 • Implementering og opfølgning
 • …. Og så ikke mindst, arbejdsgangskonsulentens rolle i alle disse faser

Tilmeld dig Kommunernes arbejdsgangsuddannelse

Kommunernes arbejdsgangsuddannelse er åben for tilmelding nu, og den afholdes i januar, marts og maj 2019, parallelt både i KL-huset i København og på Comwell i Kolding. Kurset forløber over 3 moduler á 1 + 2 + 2 dage, med en virkelighedsnær case mellem modulerne.

Kurset er særligt rettet til dig, der er intern konsulent i en kommune, og som allerede eller snart skal arbejde med at optimere arbejdsgange.

Tilmeld dig kurset her.