08. november 2018

KL-udvalgsformand: Alle skal med på opturen

Beskæftigelsen stiger hurtigere, end ledigheden falder. Det kalder på reel opkvalificering af nuværende ledige. Derfor har årets jobCAMP i Aalborg særligt fokus på to ting: Alle ledige skal med på jobbølgen bl.a. via målrettet opkvalificering til reelt job. Og de nye friere rammer for beskæftigelsesindsatsen skal udnyttes.

Når godt 1.000 kommunalpolitikere, embedsmænd, repræsentanter fra organisationer og ministerier torsdag og fredag mødes til KL’s store årlige beskæftigelseskonference jobCAMP 18, handler det især om fremtidens beskæftigelsespolitik. Der skal være hænder nok, og flere skal med. For nogle måneder siden indgik et flertal i Folketinget en politisk aftale, der skal forenkle beskæftigelsesindsatsen. Aftalen betyder, at kommunerne får større frirum til at drive den rette målrettede beskæftigelsespolitik i den enkelte kommune. Det vil ikke længere være centrale krav, der styrer kommunens valg af indsats.

Thomas Kastrup-Larsen, formand for KL’s Arbejdsmarkeds- og Borgerserviceudvalg ser frem til at bruge dagene i Aalborg på at drøfte, hvordan friere rammer kan føre til en mere målrettet og meningsfuld beskæftigelsesindsats sammen med borgerne.

"Det er meget glædeligt, at kommunerne nu får større frihed til at tilrettelægge en individuel indsats, der hjælper den ledige hurtigere ud på arbejdsmarkedet. Det var tiltrængt! Det er vigtigt, at vi nu bruger anledningen til at skabe en ny fortælling om jobcentrene. Det er i jobcentrene, den ledige hver dag møder en medarbejder, som har særlig indsigt og forståelse for netop denne persons muligheder, kompetencer og opkvalificering. Den virkelighed og den centrale samfundsopgave, har vi alle et stort ansvar for, bliver gjort langt mere synlig, og det tror jeg på, vi kan nu, hvor rammerne i langt højere grad passer til den kommunale virkelighed og indsats,” siger KL-udvalgsformanden.

De kommunale medarbejdere trækker læsset

De friere rammer skal også bruges til at sikre, at alle kommer med i opsvinget. For ledigheden fortsætter med at falde, beskæftigelsen slår rekord, og økonomien buldrer afsted, senest med en opjustering af væksten fra Danmarks Statistik. Siden sommeren 2015 er der kommet mere end 150.000 nye job i den private sektor, og også i kommunerne har opsvinget bidt sig fast. I 2017 steg beskæftigelsen således i 93 ud af 98 kommuner. Det glæder Thomas Kastrup Larsen:

"Det er svært ikke at glæde sig over, at næsten alle landets kommuner har fået gavn af opsvinget. Det skyldes dels konjunkturerne, dels regeringens reformer. Men det skyldes også den indsats, som kommunerne hver dag leverer i mødet med den enkelte borger. Det er medarbejderne i kommunerne, der trækker læsset - i øvrigt noget der desværre ofte overses i den offentlige debat."

Opkvalificering skal være jobrettet

Når beskæftigelsen stiger hurtigere, end ledigheden falder, bliver det i høj grad kommunerne, der er omdrejningspunkt for at få flere ledige i job, og i de kommende år bliver det vigtigere end nogensinde før at skaffe kvalificeret arbejdskraft. Virksomhederne skriger på hænder, og skal opsvinget fortsætte, har kommunerne og jobcentrene en stor opgave foran sig med at give de ledige de rette kompetencer. 

"Vi skal blive bedre til at udnytte opsvinget og få alle ledige med ind på arbejdsmarkedet. For vi har brug for alle hænder til at løfte fremtidens udfordringer og bevare opsvinget. Vi skal derfor blive bedre til at opkvalificere de ledige. Men vi skal ikke gøre det i blinde. Opkvalificeringen skal først og fremmest ske med fokus på et konkret job. Det vil gøre en kæmpe forskel – også for samfundsøkonomien," siger Thomas Kastrup Larsen.

YDERLIGERE MATERIALE