28. november 2018

KL’s socialudvalgsformand: Vi skal have skabt en klar retning for socialpolitikken

Knap 600 ledere, medarbejdere, politikere og organisationsrepræsentanter mødes onsdag for at drøfte udviklingen på det specialiserede socialområde for voksne. Formand for KL’s Socialudvalg Joy Mogensen åbner konferencen med et klart budskab om at sætte en ny retning for socialpolitikken i Danmark.

”I KL og kommunerne vil vi gerne skabe en tydelig socialpolitik, der både nationalt og kommunalt tager afsæt i, at alle borgere skal have mulighed for at leve det bedst mulige liv ud fra den enkeltes forudsætninger. Og borgerne skal modtage den rette støtte til den rette tid. Socialområdet har alt for længe været ansporet af gråzoneområder inden for beskæftigelse, børn, uddannelse og sundhed. Det er blevet en parkeringsplads for alt det, der gør ondt, og den socialpolitiske retning har mistet det klare socialpolitiske mål. Vi er nødt til sammen at drøfte, hvad socialpolitikkens kerneområder er, og hvilke ambitioner vi har for området."

Den drøftelse håber Joy Mogensen, der bliver skabt rum for, når de knap 600 kommunale ledere og medarbejdere i dag mødes på KL’s årlige Handicap- og Psykiatrikonference. Her skal de drøfte udviklingen på det specialiserede socialområde og det faktum, at stadig flere mennesker rammes af psykiske eller kognitive vanskeligheder.

Opgaven skal løftes

I kommunerne ses i disse år nemlig en markant vækst i antallet af mennesker, som har behov for hjælp som følge af fx psykiske eller kognitive vanskeligheder. En KL-analyse viser, at antallet af borgere, der visiteres til indsatser på voksensocialområdet, på blot tre år er steget med hele 13 procent -  fra 59.610 i 2014 til 67.288 i 2017.

”Det udfordrer først og fremmest det menneske, det drejer sig om og dennes pårørende, men vi er som kommuner nødt til at forholde os til, hvordan vi kan løfte den voksende opgave, for det skal vi kunne. Også selvom vi skal nå ud til flere og flere," siger Joy Mogensen.

Vigtigt at værne om og udvikle fagligheden

Derfor sætter konferencen i år skarpt fokus på, hvordan indsatser og tilbud til borgere med psykiske eller kognitive vanskeligheder kan tilrettelægges og lykkes, når kommunerne skal yde støtte til stadig flere mennesker med svære problemstillinger.

”Det er helt afgørende for mig som socialudvalgsformand, at medarbejdere og ledere på det specialiserede socialområde fortsat kan værne om og udvikle deres faglighed. Og det skal kunne ske samtidig med, at kravene til dem forandres, og de økonomiske rammer bliver strammere. Det skylder vi de borgere, der møder op på rådhuset og beder om vores hjælp. Og vi skal på tværs af sektorer og faglighed hjælpes ad med at få det til at lykkes,” lyder det fra Joy Mogensen op til konferencen.

YDERLIGERE MATERIALE

  • LINK

    Læs mere om KL's Handicap- og Psykiatrikonference 2018