19. november 2018

KL har netop afholdt midtvejsseminar i partnerskabet om kvalitetsudvikling i dagtilbud

26 kommuner deltog i dagen, der satte fokus på kommunal prioritering og udvikling af dagtilbudsområdet til gavn for alle børn.

Det overordnede formål med partnerskabet om dagtilbud er at øge kvaliteten i de kommunale dagtilbud gennem tværgående kommunesamarbejde. Gennem netværksdage, kommunebesøg og tværkommunal sparring arbejdes der med at udvikle nye og bedre tiltag til kvalitetsudvikling af området.

Partnerskabet skal understøtte den kommunale proces fra ord og intention om øget kvalitet til konkret lokal forankret handling i læringsmiljøerne og den faglige ledelse. Det skal blandt andet ske ved at styrke det kommunalpolitiske ansvar for at prioritere dagtilbudsområdet samt understøtte implementeringen af den styrkede pædagogiske læreplan.

Onsdag den 14. november 2018 var alle partnerskabets kommuner samlet til et midtvejsseminar, hvor der blev gjort status på kommunernes foreløbige arbejde i partnerskabet og sat fokus på aktuelle dagsordener på dagtilbudsområdet. Dagen var fyldt med politiske debatter, faglige oplæg og engagerede drøftelser.

Dagen bød også på kommunale stande, hvor de deltagende kommuner præsenterede deres arbejde med et selvvalgt fokusområde for udviklingsarbejdet. På kommunestandene var der mulighed for at få inspiration, viden og konkrete eksempler på andre kommuners konkrete arbejdsfokus og indsatser.

KL arbejder løbende på, at erfaringer, viden og eventuelle anbefalinger, der er udarbejdet af de deltagende kommuner, kan blive spredt til gavn for alle 98 kommuner