02. november 2018

KL: Beskæftigelsesindsats skal måles på resultaterne

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen præsenterede i dag en ny model for benchmarking af kommunernes beskæftigelsesindsats. KL kvitterer for fokus på resultater.

"Det er vigtigt for os, at blive målt på, om vi lykkes med at få borgeren væk fra passiv forsørgelse – og ud i job eller uddannelse. Det ser ud til, at den her nye benchmarkingmodel har det sigte. Det ligner et skifte væk fra at måle på alle mulige proceskrav, som ikke nødvendigvis får mennesker i arbejde. Jeg håber, at ministeren vil fastholde det fokus fremover."

Sådan siger Thomas Kastrup Larsen, formand for KL's Arbejdsmarkeds- og Borgerserviceudvalg om Beskæftigelsesministeriets nye benchmarkingmodel, som blev præsenteret i dag. Modellen er baseret på informationer om erhvervserfaring, uddannelsesniveau samt kommunernes lokale og regionale vilkår.

Thomas Kastrup-Larsen kvitterer for den måde at basere benchmarkingen på, men advarer samtidig om, at modellen, i sin nuværende udformning, vil give et skævt billede, da man ikke medregner borgere på alle typer af offentlig forsørgelse.

"Jeg synes, man bør medregne borgere på alle typer af offentlig forsørgelse og ikke kun enkelte. Førtidspension vil fx ikke blive målt her – og det kan give et skævt billede," siger Thomas Kastrup-Larsen.

Samtidig undrer Thomas Kastrup-Larsen sig over, at det ikke vil være muligt løbende at kunne følge udviklingen.

"Det her skulle meget gerne kunne bruges aktivt i kommunernes beskæftigelsesindsats. Men hvis kommunerne for alvor skal have gavn af det her som et arbejdsredskab, så skal vi kunne følge udviklingen løbende," siger Thomas Kastrup-Larsen.

YDERLIGERE MATERIALE