13. november 2018

jobCAMP 18 - materiale og slides fra dagen

1100 deltagere fra kommuner og organisationer var den 8.-9. november samlet til jobCAMP 18 under overskriften Fremtidens arbejdsmarked.

Konferencen havde fokus på fremtidens beskæftigelsespolitik, unge som fremtidens arbejdskraft og disruption - hvem er fremtidens ledige?

Materialer fra jobCAMP 18

Her på siden kan du se programmet og oplægsholdernes præsentationer.

Igen i år afholdt vi jobCAMPgallerierne under de tre temaer:

  • Virksomhedsrettede indsatser, der virker for udsatte borgere - grønt galleri
  • Ny sammenhængende kommunal ungeindsats - gult galleri
  • Nyuddannede i job og nye teknologier - pink galleri

Under bilag kan du ligeledes finde jobCAMPgalleriernes pitstopflyers, hvori der findes en casebeskrivelse samt kontaktoplysninger.

Yderligere kan du se de to videoer om hhv. unge som fremtidens arbejdskraft (youtube) og det fremtidige arbejdsmarked (youtube).