29. november 2018

Indbetaling til AKUT m.v. samt UHT pr. 1. januar 2019

Det er aftalt, at kommunerne hvert år 1. januar og 1. juli indbetaler midler til AKUT-fonden mv. og UHT-fonden. KL skal derfor informere om, at der pr. 1. januar 2019 skal indbetales følgende ørebeløb pr. ATP-pligtig arbejdstime for samtlige kommunalt ansatte i perioden 1. juli 2018 – 31. december 2018, jf. pkt. 1: Til AKUT m.v. 81,7 øre Satserne indbetalingerne for resten af O.18-perioden fremgår af nedenstående tabel. For visse typer af ansatte indbetales yderligere 11 øre pr. ATP-pligtig arbejdstime til UHT-fonden jf. pkt. 2.

Denne Administrative information gælder ikke for Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune, idet der sendes særskilt brev til Københavns og Frederiksberg kommuner vedr. de tilsvarende ordninger i disse kommuner.

Sagen

1. AKUT-bidrag

 AKUT-bidrag mv. indbetales halvårligt 1. juli og 1. januar i hvert af overenskomstårene. 

 

Indbetaling pr. 01.07.18

(beregnings-

grundlag

01.01.2018 til 30.06.2018)

Indbetaling pr. 01.01.19

(beregnings-

grundlag

01.07.2018 til 31.12.2018)

Indbetaling pr. 01.07.19

(beregnings-

grundlag

01.01.2019 til 30.06.2019)

AKUT

38,7

38,7

40,1

AUA og projekter

13,7+0,8

1,7

13,7

Kompetencefond og "Fra ufaglært til faglært"

 

23,4+4,0

 

31,7+5,3

 

 

SPARK

1,0

1,0

1,0

Tryghedspuljen

 

3,3

 

Ørebeløb pr. ATP-pligtig arbejdstime i alt

 

81,6

 

81,7

 

54,8

 

Indbetalingerne foretages til:
AKUT,
c/o KL,
Weidekampsgade 10,
2300 København S.

Reg.: 8072
Konto: 0001015891.

CVR-nummer: 62547413 og P-nummer: 1021446048.

 

Afsættelse af midler til lokal AKUT-ordning

Det er mellem parterne aftalt, at der i hvert af årene 2018, 2019 og 2020 afsættes et ørebeløb pr. ATP-pligtig time til lokale formål. Disse midler forbliver i kommunen i en lokal pulje.

Kommunen skal således pr. 1. april 2018 afsætte 1,09 øre, pr. 1. april 2019 afsætte 1,13 øre og pr. 1. april 2020 afsætte 1,15 øre pr. ATP-pligtig arbejdstime for samtlige kommunalt ansatte i de pågældende kalenderår.


Optællingsperioden er 1. januar til 30. juni i det pågældende år. De optalte ATP-pligtige timer ganges derefter med to, således at der afsættes midler for hele året, selvom optællingsperioden kun udgøres af årets første seks måneder.

Omkostningerne ved beregning af puljen samt oprettelsen og drift af puljen afholdes af den enkelte kommune.

Den lokale pulje anvendes til lokale aktiviteter for tillidsrepræsentanter efter aftale mellem kommunens tillidsrepræsentanter og kommunens ledelse i det øverste MED-/SU-organ.

De lokale parter i hver kommune skal ved udgangen af overenskomstperioden over for overenskomstparterne redegøre for, hvorvidt de afsatte midler er brugt og evt. uforbrugte midler skal indbetales til AKUT-fonden.

 

2. UHT-bidrag

UHT-bidrag indbetales halvårligt 1. juli og 1. januar i hvert af overenskomstårene.

Sekretariatet for UHT-fonden skal anmode om, at der i henhold til overenskomsterne for håndværkere (bilag E) og assistenter, mestre og driftsledere m.fl. (bilag B) indbetales 11,0 øre pr. ATP-pligtig arbejdstime for samtlige ansatte i perioden 1. juli 2018 – 31. december 2018.

Indbetalingerne foretages til:
UHT-fonden
c/o KL,
Weidekampsgade 10,
2300 København S.

SYDBANK – reg.nr. 8072 kt. 0001027698 – SE NR. 14654577


Hvis du vil vide mere

Aftalen vedr. AKUT fremgår af forliget mellem KL og Forhandlingsfællesskabet af 28. april 2018 pkt. 4.1. Aftalen vedr. UHT fremgår af overenskomsten for håndværkere (bilag E) og overenskomsten for assistenter, mestre og driftsledere m.fl. (bilag B).


Kontaktperson i KL

Giver denne administrative information anledning til yderligere spørgsmål, kan disse rettes til

Vedr. AKUT: Chefkonsulent Frank Hedegaard, Arbejdsgiverpolitisk Center, telefon 3370 3178 eller pr. e-mail frh@kl.dk

Vedr. UHT: konsulent Allan Graversen, Arbejdsgiverpolitisk Center, telefon 3370 3220 eller pr. e-mail awg@kl.dk