14. november 2018

Hvis vi lemper rammerne for fjernvarme, sætter vi den grønne omstilling på spil

Nyt lovforslag vil ændre grundlæggende på rammerne for fjernvarme. Det kan betyde, at det bliver sværere at sikre den grønne omstilling i kommunerne og betyde højere varmeregninger til forbrugerne.

Energi-, Forsynings- og Klimaminister Lars Chr. Lilleholt har onsdag fremsat et lovforslag, der kan ændre grundlæggende på fjernvarmen. Et forslag, der kan få stor betydning for borgernes varmeregning og sætte den grønne omstilling på hold.

Forslaget går bl.a. på at afskaffe muligheden for at forpligte forbrugerne til at tilslutte sig fjernvarmen. Hvis lovforslaget vedtages, bliver det sværere for fjernvarmeværkerne at sikre forsyningen overalt i landet- En væsentlig årsag er usikkerheden om prisen. Prisen for at få fjernvarme risikerer at stige for forbrugerne, hvis der ikke kommer nye forbrugere til, eller hvis mange forlader fjernvarmen. Det kan sætte en stopper for udrulning af fjernvarmen – og dermed også omstillingen til grøn energi. Og endnu værre bliver det, hvis man senere ender med, som det er under overvejelse, at afskaffe forpligtelsen til at blive i fjernvarmen de steder, hvor den allerede findes.

"De kollektive forpligtelser, vi har i dag, betyder, at vi som samfund giver hinanden håndslag på at vælge en løsning, som giver en stabil og rimelig fjernvarmeforsyning. Herudover bidrager fjernvarmen til en grøn omstilling af vores energiforsyning, og det risikerer vi nu at sætte over styr," siger Jacob Bjerregaard, formand for KL’s Miljø- og Forsyningsudvalg, og fortsætter:

"Kommunerne ønsker at beholde muligheden for kollektive løsninger. Det vil sige, vi vil bevare muligheden for at kunne bruge tilslutnings- og forblivelsespligten for at sikre et solidt grundlag for en fælles vej til fjernvarmen. Det er vigtigt at understrege, at vi beder om en mulighed. Præcis som vi har i dag Den løsning giver kommunerne et politisk råderum og et meget effektivt administrationsværktøj, som understøtter den grønne energi-omstilling og -planlægning."

Konsekvenserne skal belyses bedre

Torsdag går KL derfor sammen med KommuneKredit til Folketingets Energi-, Forsynings- og Klimaudvalg med sagen.

"Målet er at få politikerne til tænke sig om en ekstra gang, Hverken borgerne, miljøet eller kommunerne skal rammes af utilsigtede regler. Forslagets konsekvenser er ikke belyst godt nok. Det beder vi om sker, før man går videre," siger KL-udvalgsformanden.

YDERLIGERE MATERIALE