07. november 2018

Høringssvar fra KL vedr. behandlingstestamenter og fravalg af livsforlængende behandling, herunder genoplivningsforsøg mv.

KL har den 6. november afgivet høringssvar om udkast til bekendtgørelse om behandlingstestamenter og vejledninger om fravalg af livsforlængende behandling, herunder genoplivningsforsøg og afbrydelse af behandling.

Du kan læse hele høringssvaret ved at klikke på bilaget i kassen "Yderligere materiale" nedenfor.

 

 

YDERLIGERE MATERIALE

  • PDF

    Høringssvar fra KL vedr. udkast til bekendtgørelse om behandlingstestamenter og vejledninger om fravalg af livsforlængende behandling, herunder genoplivningsforsøg og afbrydelse af behandling