19. november 2018

Gladsaxe Kommune arbejder med datadrevet forretningsudvikling

På KL’s datakonference d. 12. dec. fortæller Gladsaxe Kommune om, hvordan de bruger data til at effektivisere og styrke den service, de leverer til borgerne. Kommunen har bl.a. oprettet en afdeling for datadrevet forretningsudvikling.

I de sidste par år har Gladsaxe Kommune haft et stigende fokus på at bruge data på nye og tværgående måder. Det handler bl.a. om, at bruge data til at forstå borgerne og deres behov.

”Vi ønsker at bruge data til at designe kommunale services, der virker for den enkelte for one size doesn't fit all. Vi ser et stort potentiale både i forhold til at effektivisere vores arbejde og til at styrke den service, vi leverer til borgerne”, siger Thomas Berlin Hovmand, der er børne- og kulturdirektør i Gladsaxe Kommune.

Datadrevet forretningsudvikling

Derfor har Gladsaxe Kommune oprettet en afdeling for datadrevet forretningsudvikling, der består af to analysekonsulenter, en data- og systemkonsulent og en leder. Afdelingen koordinerer det tværgående dataarbejde.

”At være datadrevet handler om at kunne lede, styre og bruge mange typer af data som en strategisk ressource og bringe det i anvendelse på nye måder uden at bureaukratisere. Vi kan for eksempel få flere borgere i job, når vi ved, hvilke forløb der virker for den enkelte ledige baseret på statistisk signifikant viden, som avanceret analyse kan fremskaffe”, forklarer han og uddyber:

”Det har været vigtigt for os at afsætte nye dedikerede ressourcer. Det kræver særlige kompetencer at arbejde med data, og hver afdeling kan og skal ikke være specialister i dataanalyse. Vi har afsat dedikerede ressourcer for at sikre, at vi rykker os, og tør tænke grundlæggende nyt på baggrund af data.”

Data kan ikke stå alene

Det er et centralt element i arbejdet med data i Gladsaxe, at data ikke kan stå alene. Kommunen er ifølge Thomas Berlin Hovmand meget bevidst omkring de etiske dilemmaer, der er i dataarbejdet.

”Hvor går grænsen for, hvor langt en offentlig myndighed/en kommune kan gå for at kunne forebygge? Data kan udfordre den praksis, vi har, og skabe nye indsigter. Vi tror, at vi i dataarbejdet har en nøgle til fortsat at udvikle vores måde at løse kerneopgaverne på og skabe velfærd for borgere og virksomheder”, siger han.

Ny organisering

Den datadrevne afdeling er en del en af ny organisering. Gladsaxe Kommune har etableret en mere fleksibel organisering, hvor man kan trække kompetencer ind fra alle dele af organisationen. Hver forvaltning stiller med 1-2 medarbejdere to dage om ugen, som bidrager til det tværgående dataarbejde.

”Vi har opbygget rammerne for at arbejde med data i Gladsaxe Kommune – håndtering af GDPR, begrænsninger og muligheder i den nuværende lovgivning. Projekterne spænder bredt fra rapportering af sygefravær, compliance, ledelsesinformation på støttekrævende børn og unge, social balance og udvikling af konkret værktøjer til eksempelvis mellemkommunale afregninger og virksomhedsrettet dialog i Jobcenteret. Hertil kommer specifikke enkeltstående analyser af flyttemønstre, og hjemløse og ikke mindstarbejdet med at klargøre vores dataunderstøttet tidlig opsporingsmodel”, forklarer Thomas Berlin Hovmand.

Du kan høre mere til Gladsaxe Kommunes brug af data på KL’s datakonference d. 12. december på Comwell Kolding. Læs mere og tilmeld dig her.